طعام اسرار

کپسول FEFOL Spansule
امروزه قرص آهن بسیار مصرف می شود. اگر بیش از حد خورده شود، مشکلات جدی و گاهی کشنده، تخریب معده و روده بوجود می آید. اما این کمترین مشکلات در اثر درمان با آهن می باشد.
در بررسی بافت شناسی 3 عدد مری و 6 عدد معده مجروح شده ( در یک مورد تشریح)، انباشتگی آهن اثباتی بر زخم های بافتها می بود، در بافت اتصالی و مجرای خونی مخاط lamina propria و با اپیتلیوم غده ای و فلسی دیده شد.
این بررسی در مورد بیش از حد مصرف کردن و یا انباشتگی آهن در بدن صورت گرفت.
این آزمایش بر روی  5نفر از بیماران انجام شد و دیده شد که بر اثر مصرف کردن بیش از حد قرص آهن، خالی شدن مری یا معده- روده با کمی تاخیر صورت می گیرد.
در بسیاری از بیماران قبل از درمان با آهن، زخمهای معدی- روده ای دیده شده است. هنگامیکه آهن مصرف می کنیم، آهن خود باعث تشدید این زخمها می شود.
به طور کلی، در مبحث امراض بافتی گزارش شده که  وارد کردن آهن  باعث تغییر در بافتها می شود که این مسئله در آسیب شناسی بسیار مهم می باشد.
کپسول FEFOL Spansule
دسته بندی زمانی:
مشخص نشده است.
نام اختصاصی:(و اشکال آن):
کپسول FEFOL Spansule
ترکیب:هر spansule  حاوی 150 میلیگرم فروسولفات خشک ( 45 میلیگرم عنصر آهن دو ظرفیتی ) و 5/0میلیگرم اسید فولیک می باشد.
طبقه بندی دارویی:ویتامین A.22.1.2 برای استفاده pre-natal
عملکرد دارو:فیفول بر خون اثری مثبت دارد. 5/4 از مقدار آهن مصرف شده، به صورت اختصاصی برای آزاد کردن مقدار زیاد آن بکار می رود.
کپسول FEFOL Spansule، برای آزاد سازی مقدار زیاد آهن در روده کوچک ( محلی که بیشترین جذب در آنجا صورت می گیرد) نه در معده ( محلی که سوزش معده ممکن است به علت آن باشد)  تنظیم گردیده است. 
اثرات مثبت:فیفول به عنوان یک ماده خونرسانی در زمانیکه کمبود آهن و اسید فولیک در زمان بارداری رخ می دهد.
اثرات منفی:محتوی اسید فولیک در یک کپسول ، کم خونی مهلک را پنهان می کند. اما بارداری با کم خونی مهلک، بسیار نادر است.
اخطار:مصرف کردن مقدار زیاد آهن، موجب افزایش آن (مخصوصا در کودکان) می شود.
در بیمارانی که آهن خوراکی دریافت می کنند و اضافه بر آن، آهن از طریق غذا مصرف می کنند، آهن زیادی وارد بدن شده و مسمومیت را بدنبال خواهد داشت.
مقدار  و دوز مناسب برای استفاده:
بزرگسالان:در بارداری، یک عدد کپسول فیفول مصرف شود. بعضی بیماران به خاطر رژیم غذایی و یا دیگر فاکتورها، ممکن است نیاز کمتری به آهن داشته باشند.   
تاثیرات جانبی و احتیاط های اختصاصی:
معالجه با آهن، ممکن است به دلیل ناراحتی معده- روده، اسهال و استفراغ باشد. این اثرات جانبی در بیشتر از 20% یا بیشتر از بیماران درمان شده، گزارش شده است. درمان بستگی به مقدار آهن دریافتی دارد. اگرچه آهن در بین وعده های غذایی بهتر جذب می شود. اما اثرات منفی می تواند مقدار آهن را کم کند، اگر آهن همراه با غذا یا بلافاصله بعد از غذا مصرف شود.
در صورت ادامه دادن در مصرف آهن، بسیاری از افراد دچار اسهال می شوند.
استفاده زیاد از فرو سولفات می تواند باعث خراش در غشاء معده- روده و مردن بافت ها و سوراخ شدن، گردد.
نشانه ها و علائم در چند ساعت دیده نمی شود. این علائم شامل: درد در قسمت بالای معده ، اسهال، استفراغ و استفراغ خونی می باشد. اگر اسهال و استفراغ خونی زیاد باشد، در سیستم خونرسانی مشکلاتی بوجود می آید.
ساعتها و روزهای بعد ( بعد از بهبودی)، ممکن است اسیدوز، تشنج و کوما رخ دهد.
اگر بیمار زنده بماند، ممکن است علائم نکروز کبدی بیشتر شده و شخص را در نتیجه کومای کبدی بمیراند.
پیشگیری:فرو سولفات و دیگر نمک های آهن، به بیمارانی که به طور مرتب خون دریافت می کنند و یا بیماران کم خون (بدون کمبود آهن)  نباید داده شود.
باید از بیمارانی که در مرحله ذخیره سازی یا جذب آهن دچار مشکل می باشند ( از قبیل بیماران haemoglobinopathies  و بیماران معدی- روده ای)، مراقبت کرد.
وقتی نمک های آهن و تتراسایکلین (نوعی آنتی بیوتیک) از راه دهان مصرف میشوند، جذب آنها کمتر می شود.
زمانیکه درمان با هر دوی این داروها انجام شود، نمک آهن (iron salt) باید 3-2 ساعت بعد از مصرف تتراسایکلین، خورده شود.
جذب نمک آهن (iron salt) در حضور اسید و همچنین چای، کم می شود.
نمک آهن (iron salt) اثرات داروی  پنیسیلامین را کم می کند.
شناسایی علائم ناشی از مقدار زیاد فرو سولفات:
دردهای قسمت بالای معده، تهوع و استفراغ، استفراغ خونی و شوک و تشنج از نشانه های زیادی فرو سولفات می باشند.
ممکن است ساعتها و روزها بدون نشانه و علائم بگذرد و سپس بیماری مغزی به صورت سر درد و کوما رخ دهد.
اگر بیمار زنده بماند، نکروز کبدی پیشرفت می کند.
بجز وقتی که بیمار شوک دارد، درمان شامل  استفراغ و یا شستشوی معده می باشد.
 )   Desferrioxamine10 گرم در 50 میلی لیتر آب) ، این ترکیب هم از طریق وریدی و هم عضلانی داده می شود. محلول نمکی برای تخلیه spansule  استفاده می شود.
شناسایی:کپسول رنگی، به رنگ های سبز و قرمز، زرد کم رنگ و گلوله های سفید رنگ.
معرفی:کپسول فیفول 50 و 250 موجود است.
ذخیره:کپسول فیفول در دمای کمتر از 25 درجه در محل خشک باید نگه داری شود.
دور از دسترس اطفال قرار دهید.
شماره رجوع:
H.2395 (Act 101/1965)
آدرس و نام تقاضا کننده:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals (Pty) Ltd.
6 Carey Street, Wynberg Ext. 6, Johannesburg 2090.