طعام اسرار

Persian فارسی


نام مجله:
   فصلنامه پژوهنده فارسي، خلاصه مقالات به انگليسي
 دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي داراي رتبه علمي - پژوهشي صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي مدير مسئول: دكتر سيد محمود طباطبايي فر سردبير: دكتر معصومه جرجاني 
 
 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1213&Number=42

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید