طعام اسرار

Persian فارسی


نقش تغذيه بر رشد و نمو8
مصرف مكمل هاي غذايي در دوران كودكي :
مواد غذايي ، تمام نيازهاي تغذيه اي را برآورد و تأمين نمي كنند . انجمن بيماري هاي كودكان آمريكا ، اضافه كردن مكمل هاي معمولي را براي رشد كودك تأييد نمي كنند ؛ مگر در موارد خاص مانند فلوئور در نواحي خاصي كه داراي كمبود است . به هر حال دادن مكمل ها به كودكان در معرض خطر ، در موارد زير توصيه مي شود :
1-    خانواده هاي محروم و فقير
2-   وجود بي اشتهايي و عادات غذايي نامناسب
3-   وجود بيماري هاي مزمن مانند بيماري هاي كبدي
4-   برنامه غذايي چاق كننده ( افزايش وزن )
5-   داشتن رژيم گياهخواري
 از مصرف زياد مكمل ها بايد خودداري كرد ، به خصوص ويتامين هاي محلول در چربي كه مصرف زياد آن ها مي تواند منجر به مسموميت گردد . مواد مغذي كه احتمال كمبود يا فقدان آن ها در رژيم غذايي كودك وجود دارد ، عبارتند از : كلسيم ، آهن ، روي ، ويتامين B6 ،‌منيزيم و ويتامين A .
 جدول 4-4 توصيه هاي رژيمي RDA مواد مغذي براي كودكان سالم
مقدار دريافتي در هر روز
        مواد مغذي                              3-1 ساله (kg13= وزن)        6-4 ساله ( =20kgوزن)      10-7 ساله (kg28= وزن)
¨  الكتوليت ها و مواد معدني
كلسيم ( mg )                                                 800                              800                                    800                   
فسفر ( mg )                                                        800                                  800                                    800                               
منيزيم ( mg )                                                        80                                   120                                     170                     
سديم ( mEq )                                                      14                                    20                                       28                        
كلر ( mEq )                                                          13                                    20                                       28                           
پتاسيم ( mEq )                                                    26                                    36                                       40                           
آهن ( mg )                                                            10                                    10                                       10                           
روي ( mg )                                                            10                                    10                                       10                          
مس ( mg )                                                         1-7/0                              5/1-1                                   2-1                                   
يد (g µ )                                                               70                                     90                                     120                              
سلنيوم  (g µ )                                                      20                                     20                                      30
منگنز (g µ )                                                      5/1-1                              2-5/1                                   3-2                                                                                                                                                                                                             
فلوئور ( mg )                                                   5/1-5/0                           25/1-1                                5/2-1                                               
كروم  (g µ )                                                      80-20                            120-30                              200-50                                           
موليبدن (g µ )                                                  50-25                             75-30                               150-50                                            
¨  ويتامين ها
ويتامين A (gRE µ )                                           400                                  500                                    700                                
ويتامين D (g µ )                                                  10                                     10                                      10                      
ويتامين  E ( mgα-TE )                                       6                                       8                                         7                       
ويتامين  K (g µ )                                                15                                     20                                      30                
ويتامين  C ( mg )                                               40                                     45                                      45                           
تيامين  ( mg )                                                     7/0                                   9/0                                       1                                 
ريبوفلاوين ( mg )                                               8/0                                   1/1                                     2/1                            
نياسين   ( mgNE  )                                             9                                      12                                      13                               
ويتامين B6 ( mg )                                               1                                     1/1                                     4/1                            
فولات (gµ)                                                          50                                    75                                      100
ويتامين B12 (g µ )                                            7/0                                    1                                        4/1                                
بيوتين (g µ )                                                       20                                    25                                       30                           
پنتوتنيك اسيد ( mg )                                         3                                    4-3                                     5-4                             
 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید