طعام اسرار

Persian فارسی


سكته مغزي  وامگا
اسيدهاي چرب ضروري امگا 3 با اثر بر عملكرد سلولهاي پوشاننده عروق، باعث كاهش فشارخون مي شوند. بر اساس نتايح يك مطالعه مصرف اسيدهاي چرب امگا 3 موجب كاهش 2/1 ميلي متر جيوه در فشار سيستولي و 1/6 ميلي متر جيوه در فشار دياستولي شده است. يك مطالعه بسيار بزرگ و آينده نگر با همكاري در چندين مركز اروپايي نشان مي دهد، كودكاني كه از شيرهاي خشك حاوي امگا 3 استفاده مي كنند در سنين بالاتر از فشارخون پايين تري برخوردارند. نتايج اين مطالعه كه در سال ميلادي2003 منتشر شد (bmj.com 3may2003) نقطه عطفي در آثار مثبت امگا 3 تلقي شده است. با كاهش فشارخون مي توان از بروز بيماريهاي قلبي عروقي پيشگيري نمود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید