طعام اسرار

Persian فارسی
راه كارهايي جهت ترويج مصرف ماهي و  آبزيان در جامعه

در شماره هاي قبل مجله مروري داشتيم  بر عواملي كه موجب مصرف نكردن ماهي و آبزيان در بعضي از افراد مي شود و اشاره كرديم كه باورهاي غلط يكي از عوامل مهم خودداري برخي اشخاص از مصرف ماهي است.

عوامل ديگري كه در اين مورد مؤثراست تحمل نكردن بوي ماهي است. بعضي از افراد بوي ماهي را دوست ندارند و از استشمام آن دچار ناراحتي مي شوند. براي چاره ي اين امر مي توان قبل از طبخ، آن را به خوبي شست و شو داد و تميز كرد و به  هنگام طيخ از مواد معطري مانند پودر آويشن و يا سبزيجات معطر ديگري مانند مرزه ، ترخون، ريحان، نعناع و امثال آن استفاده كرد.

لازم به ذكر است كه ماهي تازه و سالم بوي نامطبوع ندارد و چنان چه ماهي، مانده و فاسد شود از آن بوي نامطلوب استشمام مي شود. بنابراين بايد به سلامت و تازه بودن ماهي اطمينان داشته باشيم تا بتوانيم از خواص تغذيه اي اين ماده ي غذايي مفيد نهايت استفاده راببريم.

به طور كلي مسئله ي عادت در شكل گيري الگوي غذايي انسان نقش بسيارمهمي برعهده دارد. دربعضي از خانواده ها عادت به مصرف ماهي وجود ندارد؛ يعني دربرنامه ي غذايي هفتگي آنان ماهي به طور مكرر طبخ نمي شود و در نتيجه اعضاي خانواده به مصرف اين ماده ي غذايي مفيد عادت نمي كنند و اين امر عامل ديگري براي مصرف نكردن يا كمبود مصرف ماهي است.

درهر حال چنان چه علل ممانعت كننده ي مصرف ماهي را جست وجو كنيم و سعي در رفع اين علل برآييم و نيز خود و خانواده مان را به مصرف اين ماده ي غذايي مفيد عادت بدهيم، گامي بسيار موثر در حفظ سلامت خود، خانواده و جامعه مان برداشته ايم. از آن جايي كه مصرف ماهي و آبزيان تأثير مهمي در حفظ سلامت جامعه و پيش گيري از بيماري ها ودرنهايت  ارتقاي سلامت افراد اجتماع به عهده دارد، لذا لازم است اقدامات مؤثر جهت تشويق مردم به مصرف ماهي  انجام گيرد.

در اين جا راه كارهايي جهت ترويج مصرف ماهي و محصولات دريايي درجامعه وتشويق مردم براي مصرف اين مواد غذايي مفيد پيش نهاد مي شود.

1- آگاه كردن جامعه نسيت به خواص تغذيه اي محصولات دريايي و تأثيري كه درسلامت انسان و پيش گيري از انواع بيماري ها دارند، يكي ازمهم ترين ومؤثرترين اقدامات جهت ترويج مصرف اين دسته از مواد غذايي است كه اين امر با آموزش صحيح، پي گير و همه جانبه امكان پذيراست.

دراين جا نقش رسانه هاي گروهي هر چه بيش تر شفاف مي شود. رسانه هاي گروهي مي توانند با تبليغات صحيح، جالب و جذاب مردم را به مصرف هرچه بيش تر محصولات دريايي تشويق كنند. گاه ديده شده كه رسانه هاي گروهي،  سهواً و بدون ارزش تغذيه اي تبليغات وسيعي انجام مي دهند و با استفاده از جالب ترين و جذاب ترين تصاوير، انيميشن  ها و نمايش هاي عروسكي، مصرف اين مواد را رواج مي دهند، درحالي كه چنان چه حتي قسمتي از اين همه تلاش صرف تبليغات صحيح ومناسب براي مواد غذايي با ارزش تغذيه اي بالا از قبيل ماهي و آبزيان بشود، و اگر اين آموزش مداوم و پي گير باشد نتايج بسيار ثمربخشي در برخواهد داشت كه بهره ي آن نصيب جامعه خواهد شد.

2-نقش والدين در تشويق كودكانشان به مصرف محصولات دريايي بسيارمهم است.

به طوركلي برقراري هرنوع عادت غذايي درانسان، از كودكي، به وسيله ي خانواده و در خانواده ريشه مي گيرد. توجه داشته باشيم كه والدين الگوهاي بسيار مهمي براي كودكان هستند. چنان چه مادر و پدر، ماهي و محصولات دريايي را به عنوان  مواد غذايي اصلي و اساسي در برنامه هاي هفتگي خانواده بگنجانند و خودشان با ميل و رغبت غذاهاي خوش مزه اي از اين دسته از مواد غذايي را تهيه و مصرف كنند،  كودكان نيز به مصرف اين مواد مفيد تشويق شده و اين عادت را در تمام عمر به همراه خواهند داشت.

3- دربررسي علل مصرف نكردن ماهي گفته شد يكي از دلايل، به عقيده ي بعضي از افراد، دست رسي نداشتن به محصولات دريايي در بعضي از فصول سال است. امروزه خوش بختانه در اكثر نقاط كشورمان  انواع ماهي و محصولات دريايي پرورش داده مي شود؛ بنابراين در همه ي فصول و در بسياري از مناطق كشور دست رسي به ماهي و ساير محصولات دريايي امكان پذير و آسان است.

4- برخي افراد به طور كلي طعم و بوي ماهي را دوست ندارند.درمورد رفع بوي ماهي پيش تر اشاره كرديم كه با افزودن سبزيجات معطر مي توان بوي آن را منطبق با سليقه ي خود تغيير داد، اما براي كساني كه طعم ماهي را دوست ندارند دو راه وجود دارد كه به وسيله ي آن ها مي توانند خود را به مصرف اين ماده ي غذايي مفيد عادت دهند.

الف- ماهي و ساير محصولات دريايي را در ابتدا به مقدار خيلي كم وارد برنامه ي غذايي  خود كنند،  مسلماً مصرف  يك ماده ي غذايي به مقدار خيلي كم ولو اين كه  انسان آن را دوست نداشته باشد براي هيچ كس غيرقابل تحمل نيست. وقتي اين قبيل افراد به مصرف مقدار كم محصولات دريايي عادت كردند به تدريج مي توانند مقدار آن را افزايش دهند وبه اين ترتيب ذائقه ي خود را به مصرف اين محصولات غذايي بسيارمفيد و مؤثر در سلامت انسان، عادت دهند.

ب- افرادي كه طعم ماهي را دوست ندارند مي توانند با مخلوط كردن ماهي و ساير آبزيان با ساير مواد غذايي به تدريج خود را به مصرف آن عادت دهند، به خصوص چنان چه محصولات دريايي را با موادي كه دوست دارند و مورد علاقه ي آن ها ست به صورت مخلوط طبخ كنند، مي توانند به اين طريق با تغيير طعم ماهي، آن را براي ذائقه خود دل چسب سازند.

با آموختن روش هاي مختلف طبخ ماهي و آبزيان، مي توان انواع غذاهاي بسيار خوش مزه و متنوع را از آن ها تهيه كرد و علاوه براستفاده از خواص تغذيه اي آن ها، تنوع زيادي نيز دربرنامه ي  غذايي خود ايجاد كرد.

مصرف حدود 400-200 گرم ماهي، دو تا سه بار درهفته براي تمام افراد در هر سن وشرايطي توصيه مي شود.

توجه داشته باشيم كه مصرف مكرر ماهي و محصولات دريايي در برنامه ريزي غذايي هفتگي، مي تواند درحفظ سلامت ما بسيارمؤثرباشد و ما را ازگزند بيماري هاي مهلك و آزار دهنده درامان نگه دارد و هم چنين موجب سلامت، شادابي و طول عمر- عمري سالم و پربار- مي شود.
نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید