طعام اسرار

Persian فارسی


ويژگيهاي گوشت قرمز
1-از نظر ظاهري گوشت قرمز بايد داراي مشخصات زير باشد :
رنگ گوشت بايد رنگ طبيعي گوشت دام باشد و رنگ روشن طبيعي آن نبايد تيره شده باشد تعيير رنگ قرمز به سبز ، قهوه اي و خاكستري و ايجاد يك لايه نزج و چسبناك علائم فساد گوشت است
-سطح خارجي بايد بدون رطوبت باشد
- هيچگونه بوي غيرطبيعي مثل بوي ترشيدگي يا متعفن نبايد حس گردد.
- گوشت بايد سفت و قوام خاص خود را داشته باشد و نبايد نرم نزج باشد .
-گوشت بايد كاملا تميز و عاري از خون مردگي ، ضربه . بيماري و ذرات خارجي قابل رويت باشد
-گوشت نبايد خشك و حالت و چروكيده داشته باشد .
-چربي بايد سفت و سفيد يا متمايل به سفيد و بدون هيچگونه بوي بدي باشد .
2-گوشت قرمز منجمد علاوه بر خصوصيات بالا بايد :
-فاقد آثار سوختگي ناشي از انجماد باشد .
-در داخل بسته بندي گوشت نبايد خونابه يا آب منجمد شده وجود داشته باشد.
-هموطنان عزيز ضمن دقت در موارد ذكر شده از خريد گوشت فاقد مهر دامپزشكي پرهيز نموده و تخلفات احتمالي را به ادارات كل دامپزشكي استانها و شبكه هاي دامپزشكي شهرستان مبدا ء اطلاع دهند .
 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید