طعام اسرار

Persian فارسیچند توصیه مهم از شادروان دكتر صانعي

راه مبارزه با خستگي

شادروان دكتر صانعيدر تمام ميوه جات و سبزيجات مواد سيتراته وجود دارد. که با مصرف آنها خون به صورت قليايي در مي آيد و اسيدها دفع مي شوند و خستگي مرتفع مي گردد. کسي که مي خواهد تندرستيش برقرار باشد، بايد ميوه و سبزي زياد مصرف کند. تا تعادل قليايي و اسيدي بدن برقرار باشد. چون از ميوه جات و سبزيجات زياد مصرف نمي شود. يکي از علل ازدياد بيماريها همين عدم توجه است. در زمان خستگي که اسيدهاي بدن زياد مي شوند. نمک طعام مردانه وارد عمل مي شود. و با اثر مؤثر خود حالت اسيدي را خنثي مي کند. تا اندکي از سختي و ناملايماتي که ممکن است پيش آيد، جلوگيري نمايد (اهميت نمک از نظر اسلام).

در اين جا کلر نمک طعام موجود در خون از محيط مايع خارج سلولي به درون سلول نفوذ مي کند و بوسيله پروتئينهاي داخلي سلول جذب مي شود و داخل نسج ملتحمه شده در آنجا جايگزين مي شود. سديمي که از کلر جدا شده بود و درخارج سلول قرار داشت وارد سلول شده به خروج اسيدها از بدن کمک مي کند.

بطور کلي نمک طعام تجزيه مي شود و با تجزيه خود اسيدهاي اضافي را بيرون مي کند.


چهره شاداب و جوان حاکي از تغذيه سالم است

شادروان دكتر صانعياگر شاداب، چابک، زرنگ، سرحال، با نشاط و داراي نيروي کار هستيد. صاحب تن سالمي مي باشيد که در آن نشسته ايد. اين دليل بر آن است که از غذاهاي متنوع طبيعي، سالم، ويتامين دار، با دياستاز يا مخمر و غذاي سرخ نشده و بخصوص از سبزيها استفاده مي کنيد.

اگر دچار آشفتگي ذهني، کم هوشي، فراموشي، بي حالي، سستي، و عدم کارآيي و با جان کندن روز را تمام مي کنيد و از کارتان راضي نيستيد و لذت نمي بريد و پيري قيافه شما را روزانه بيشتر از روز ديگر چروکيده و خط دار مي کند، مسلماً به جسمي ناتوان و کمبود از ويتامينها و مواد غذايي دچار هستيد و از غذاهاي يکنواخت و دانه هاي غلات پوست کنده و سفيد شده و بدون سبزيجات و ميوه جات استفاده مي کنيد.

اگر مشاهده مي نماييد که يک روز، زرنگ تر از روز ديگر هستيد به خود بازگرديد و تجزيه و تحليل کنيد که چه خورده ايد و از نظر روحي در چه فاز وضعيتي بوده ايد.

راه صحيح تغذيه با پرهيز جداست. زيرا راه تغذيه صحيح از آن چه بدن ما احتياج دارد و بايد به آن برسد گفتگو مي نمايد. اما پرهيز از آن چه براي بدن لازم نيست و بايد از آن دوري جست سخن مي گويد.

چرا اين دو موضوع که هم جالب و هم دلپذير است مورد استقبال مردم قرار نمي گيرد در صورتي که زندگي به رعايت آنها بستگي دارد.

چه خوب است بياموزيم چه غذاهايي برايمان لازم است و از چته چيزي بايد پرهيز کنيم تا بيمار نشويم، و محتاج دارو نگرديم. زيرا عوارض داروها و اثرات سوء آنها بيشتر از سود آنهاست. چه بسا تغذيه صحيح که مي تواند موجب شفاي بيماريها شود. متأسفانه امروزه چون دانه ها را از پوست جدا مي کنند. مثل برنج، جو و گندم تمام مواد غذايي طبيعي، مخصوصاً ويتامينهاي گروه B که پايه و اساس زندگي سالمند، از بين مي رود.

براي ان خطر تدريجي نابود کننده چه بايد کرد؟

1- دانه ها را بوسيله آسيابهاي سنگي خرد کرده به مصرف برسانند.

2- لااقل پوست جدا شده آنها را پس از خرد شدن به آنها اضافه کنند.

وظايف آنزيم يا دياستازها

شادروان دكتر صانعي

آنزيمها را بر حسب کار عملي که انجام مي دهند نام گذاري کرده اند مثل فسفاتارها که چربيها و گلوکز را تجزيه کرده،فسفر آنها را مي گيرند و آنها را براي آزاد کردن انرژي آماده مي کنند. در اين مراحل جدا شدن فسفر از چربي و گلوکز بايد آنزيمهاي ديگري که حاوي ويتامين B1 و B هستند، کمک نمايند تا ذرات اکسيژن، هيدروژن و کربن که قند و چربيها را مي سازند از هم جدا مي شوند.

در اين جا آنزيمهايي که حامل ويتامين B2 هستند اکسيژن را از گلبولهاي قرمز که در مجاورت هوا در ريه ها بدست آورده اند، مي گيرند آن را به نزديک چربينها يا قندها مي برند. آنزيمهاي ديگر ي که حامل ويتامين C مي باشند، هيدروژن تجزيه شده از مواد غذايي را جمع آوري مي کنند. همه اين آنزيمها و آنزيمهاي ديگري که اکسيژن موجود در هوا را مي گيرند و با کربن و اکسيژن و هيدروژني که قبلاً از قندها و چربيها بدست آمده بود، ترکيب مي کنند و آب و انيدريد کربنيک را مي سازند.

از اين واکنشها و شايد هزاران گونه تغيير و تبديلات شيميايي ديگري که ما از آن بي خبريم انرژي لازم براي زندگي بدست مي آيد. سپس اي انرژي به حرارت تبديل شده، بدن را گرم و موجود زنده را ياري مي دهد.

آنزيم هاي ديگري بنام نوکلئوتيدها وجود دارند که ژنهاي فرسوده و کهنه شده را خراب کرده، ژن نو مي سازند. ويتامين B6 اين عمل را ياري مي نمايد.

آنزيمي که حاوي ويتامين B است در تجزيه اسيدهاي چرب اشباع نشده دخالت دارد تعداد آنزيمها زياد و کار آنها متفاوت است.

هورمون تيروکسين:

که براي تعادل حرارت بدن و براي تأمين انرژي مورد نياز و حفظ درجه حرارت سلولها و نظارت در کار آنزيمهاي ديگر، مشغول انجام وظيفه مي باشد. داراي اهميت بسياري است که قرآن کريم درباره نظارت ارمونها با يکديگر و کمک آنزيمها به هم ديگر و مساعدت به چرخشها در بدن در ضمن آيه 97 سوره طه) بيان مي فرمايد.

هورمون ديگري بنام انسولين از لوزالمعده ترشح مي شود. مأموريت دارد که سلول زيادي قندي خود را به گليکوژن يا چربي تبديل کند تا در موقع لزوم فوراً بدن از آن ذخيره استفاده کند. مواد کمياب معدني در سلول وجود دارد و باعث سرعت بخشيدن به تجزيه و ترکيب مواد غذايي داخل سلول مي شود. مثل مس، منيزيم، کبالت. براي حسن ختام اين مبحث بايد بدانيم هر ماده غذايي داراي اهميت خاصي براي بدن است. مثلاً يکي براي اعصاب، ديگري براي خون، نوعي براي رشد و پيدا شدن آثار بلوغ و بالاخره غذاهايي براي چشمها مفيد هستند.

تجزيه و تحليل همه اينها بايد از موادي که براي سلول لازم است به آن داده شود تا بتواند از عهده اين همه عظمت برآيد. و اين نيست مگر اين که غذاها متنوع باشد. اين جاست که کتاب رژيم تندرستي مي تواند سؤال کند که چه چيز نخورده ايد که بيمار شده ايد.

اهميت سلول يا تندرستي

شادروان دكتر صانعي

بدن آدمي از ميلياردها سلول يا واحد ساختماني درست شده است. اين همه سلول در عين يکي بودن (مثل آجرهاي يک ساختمان) داراي کارهاي مختلفي در بدن مي باشند مثلاً عده اي استخوان مي سازند ، گروهي خون درست مي کنند و دسته اي مو، پشم، شير و غيره را.

عجيب اين جاست که همه اين سلولها از خوراکيهايي که وارد بدن مي شوند تغذيه مي کنند و تمام آنها خوراکشان يکي است يعني کربن، اکسيژن، ازت و هيدروژن ولي محصولشان متفاوت است.

حال پس چرا يکي مو و پشم و ديگري استخوان و عده اي خون مي سازند به نظر مي رسد اين تغيير فرم کار مربوط به آنزيمها يا فلزات کمياب يا هر دو آنها باشد که در جذب انتخابي از طرف سلولها به وجود مي آيد. يا عوامل بسيار متعدد ديگري که هنوز شناخته نشده اند.

سلولها چگونه مي خورند و چطور دفع مي نمايند؟

مواد غذايي هر چه باشند چربي، گوشتي و نشاسته اي، قندي يا مواد ديگر که در خوراکيها وجود دارد. تجزيه مي شوند به موادي که اول در طببعت روي هم جمع شده بودند.

مثلاً غذاهايي که از قند و چربي درست شده اند يعني از کربن و هيدروژن و اکسيژن ساخته شده اند و يا گوشتها که از اکسيژن، هيدروژن، کربن و ازت تشکيل يافته اند، همه اينها به مواد اصلي خود تجزيه مي شوند. مواد حاصل از تجزيه آنها وارد کارخانجات داخل سلول مي شود سلولها درباره از آنها مواد لازم زندگي را مي سازند.

لازم به تذکر است که آنزيمها و فلزات کمياب اين عمل مهم را انجام مي دهند. در سلولهاي عناصر مهمي براي ادامه زندگي وجود دارد که بايد از غذاها بدست آيد. از جمله اسيد نوکلئيک و اسيد هاي آمينه پروتئين هاي درست شده در سلول است که از غذاها به دست آورده اند.

سه ويتامين از گروه ويتامينهاي B که اسيد پانتونيک و ويتامين B6 و بيوتن هستند به ياري و به کمک سلول وارد عمل شده اند تا هسته تشکيل شده است. از اين مواد طي مراحلي هسته ساخته مي شود و نوکلئوتيدها شکل مي گيرند.

اين نوکلئوتيدها و بقيه هسته با هم ژنها و کروموزمها را مي سازند که اينها الگو و پايه يا بنيان وراثت و صفات ارثي هر موجود را مشخص و منتقل مي نمايند. اطلاعات بوسيله ژنها به ارث به سلولها داده مي شود. اين اطلاعات در يک فضاي کوچک که به اندازه يک ده ميليونيوم ميلي متر مکعب است جاي مي گيرد. در اطراف هسته، مواد يا ذرات چربي به نام کلوئيد وجود دارد که دائماً در حال تغيير و تبديل اند همه اينها از مواد گوشتي ساخته شده اند و به آنها سيتوپلاسم مي گويند.

مطلب مهم ديگري که جلب توجه مي نمايد وجود آنزيمها يا دياستازي است که گروهي در حال ساختن و عده اي در حال خراب کردن هستند. اين تغييرات که در انواع صورتهاي انسان مشاهده مي شود (که يکي از نظر صورت مثل ديگري نيست) و اين همه تفاوتهايي که تا بي نهايت ادامه يابد همه و همه به علت وجود اين آنزيمها است اين آنزيمها و اين همه تغييرات که از آن به وجود مي آيد که يک آدم مثل ديگري نيست (از نظر چهره، سرانگشتان، خط، صدا و ...) همه از پروتئينها به وجود مي آيد. قران کريم مي فرمايد: «... و اختلاف السنتکم والوانک في ذلک لآيات للعالمين...» و يکي ديگر اختلاف زبانها و رنگهاي شما آدميان است... (قسمتي از آيه 21 سوره روم)

عظمت سلول يا واحد ساختماني 1
شادروان دكتر صانعي

اگر به ساختار عجيب و تحسين آفرين بدن آدمي که از بينهايت سلول آفريده شده که هر سلولي از اين بدن داراي هدفي معين و منظم مي باشد. از ديدگاه فلاسفه بزرگ بنگريم و از دانش صدها سال آينده که علم درجات بيشتري را پيموده است بررسي نماييم، خواهيم گفت که : فَتَبرکَ الله احسن الخالقين.

نظم و ترتيب و کارهاي عجيب و واکنشهاي سريع و بدون خطاي سلولهاي سالم بدن و ساخته شدن احتياجات زندگي اعضائ و جوارح (رگ، پي، اعصاب، استخوانها، مو، خون، مايعات مختلف بدن، رويش ابروها و مژه ها، تا حدي معين و روييدن موهاي سر تا هر جايي که مي خواهد احساسات فيزيکي و الهامات متافيزيکي و کنش و واکنشهاي حافظه و عقلاني و تفکرات و نهان داشتن يا آشکار کردن يا بيداري و بالاخره هوشياري و خواب و خور زندگي) بوسيله پيکر آدمي و همه اينها آدمي را به خود مي آورد که:

هان اي انسان، اي موجود با قدرت و توانا چه کسي اين همه توان را در تو قرار داده است، تا تو بتواني از غذاهاي روزانه از هر گونه که باشد، چه چربي، چه گوشت و چه مواد نشاسته اي که همگي از کربن، هيدورژن، اکسيژن و ازت و املاح ساخته شده اند بهر? کافي و لازم را ببري؟!

و با اين تعداد محدود عناصر اين همه تغييرات و تبديلات رنگارنگ و اين همه صورتهاي مختلف انساني و سيرتهاي متفاوت و اخلاق و رفتارهاي منحصر به فرد که از نظر ساختماني، مثلاً نوک انگشتان در انگشت نگاري يا خط يا آواز و نيروي دافعه و جاذبه شخصي را به وجود آورده است که يکي مانند ديگري نيست.

و کيست آنکه :

خوراک همه سلولهاي بدن را از کربن و هيدورژن، اکسيژن، ازت و کمي املاح و ويتامين قرار داده است که با وجود اين که خوراکشان يکي است، محصول و نتيجه کار آنها بسيار متفاوت با ديگري است. چون شير که در پستانها از خون و خون از غذاها از ميان روده هاي متعفّن و محصولات متفاوت غذذ مترشحه داخلي و ژنها و کروموزمهاي موجود در يک واحد ساختماني يعني در يک سلول که در حقيقت يک آجر ساختماني بدن است در فضاي کوچکي به اندازه يک ده ميليونيم ميلي متر مکعب قرار گرفته است. مرکز اطلاعات و وراثت و محل انتقال صفات ارثي و پيام رسان نسلي به نسل ديگر نيز از همين سلول است و مهم اين جاست که مقدار اطلاعاتي که در اين محفظه کوچک مي تواند جمع شود، پنجاه برابر يک ماشين کامپيوتري جديد و پيشرفته است و تعداد ژنها را ده ميليون تخمين زده اند و تعدادي مخمّر يا آنزيم را که با اين ژنها همکاري مي کنند، نيز ده ميليون تخمين زده اند. يعني هر ژني با يک مخمّر همکاري مي کند و با او در ارتباط است و بالاخره اين هماهنگي به آدمي هوشياري مي دهد که هان اي آدمي بهوش باش که تمام ذرات ريز و مولکولهاي بدنت يک محافظ، يک مراقب و يک کِشنده و يک بَرنده دارد.

همکاري صادقانه سلولها، سلامتي را تضمين مي کند.

اين بينهايت سلول و اين بينهايت مخمّر، شب و روز مشغول تجزيه و تحليل و ترکيبند تا يک ماده مؤثر مثل گلوکز براي ادامه حيات در بدن به وجود آيد و همه به کار خود آگاه و هم وظيفه خود را مي شناسند. (اينان از طرفي هم بعنوان تسبيح و ستايش مشغول به کارند.)براي ادامه زندگي يک سلول و کل بدن يک انسان، تجزيه و ترکيبهاي زيادي انجام مي شود. مثلاً براي تهيه آب از هيدروژن و اکسيژن هزاران گونه تغيير و تبديل در سلول بوجود مي آيد تا سرانجام آب تهيه گردد. و نيز هزاران واکنش يکي پس از ديگري در سلول رخ مي دهد تا يک استخوان شکل گيرد، تا از يک غذايي در بدن شير بدست آيد، آنزيمها نيز بايد بوسيله مواد ديگري ياري شوند تابتوانند مواد لازم سلامتي را در بدن بسازند.

اين مطلب مهمي است و در بيشتر مباحث کتاب هم به آن اشاره شده که اين همه تغييراتي که در يک سلول بدست مي آيد، بايد غذاهاي مختلفي در دسترس سلولها باشد تا بتوانند از آنها مواد لازم زندگي را تهيه کرده در اختيار بدن قرار دهند،

از اين جا اگر يکي غذايي غايب باشد و خود را به سلولها معرفي نکند، چه بيماريها، رنجها، دردها، ناتوانيها و کمي عمر به وجود خودهد آمد. لذا لازم است که همه غذاهاي خوردني مورد استفاده قرار گيرند همياري سلولها و همکاري آنزيمها همه از وجود غذاهاست. مثلاً اگر آنزيم فسفاتاز در بدن نباشد چربها و قندها تجزيه نمي شوند تا فسفرشان براي ساختن ديگر احتياجات بدن به کار برده شود. در اين کار ويتامينهاي B و اسيد پانتونيک بايد آنزيم فسفاتاز را ياري کننند تا آزاد شدن فسفر از چربي و قند به خوبي انجام پذيرد. اين ويتامينها يا واسطه ها بايد وجود داشته باشند تا اکسيژن، هيدورژن و کربني که در قند و چربيهاي غذاها وجود دارند از هم جدا شوند.

عظمت سلول يا واحد ساختماني3

شادروان دكتر صانعي

پرهيز يک سير بهبودي دهنده و يک درمان کم خرج و يک روش کوتاه کننده دوران بيماري است با پرهيز مي توان از پيشامدهاي ناگوار و رنج آور مثل خونريزي دستگاه گوارش در افراد مبتلا به زخم اثني عشر و خارش مزاحم و آزار دهنده بيماريهاي پوستي در مصرف کنندگان تخم مرغ (به علت وجود ماده اي بنام آويدين در سفيده تخم مرغ) جلوگيري کرد. و نيز با پرهيز مي توان از زياد شدن اسيد اوريک با نخوردن مواد پورين دار (گوشتهاي قرمز در بحث اسيد اوريک موار پورين دار شرح داده شده) و زياد شدن قند خون در اثر خوردن مواد شيريني و مصرف نمک زياد در مبتلايان به نارسايهايي کليه به علت جمع شدن سديم در بافتهاي بدن و خوردن مايعات زياد در ورم کليه ها و جمع شدن آن در بدن به علت خارج نشدن آب از کليه و مصرف مواد سلولزي يا فيبري در مبتلايان به کوليت يا ورم روده بزرگ و خصوصاً مصرف نمک در فشار خون و مصرف مواد قندي و نشاسته اي در چاقها و هزاران بيماريهاي ديگر که احتياج به رژيم غذايي دراند جلوگيري کرد در کلينيکها عملاً بررسي شده و مشاهده گرديده است که بيماران تابع رژيم غذايي طبيعي و رعايت کنندگان آن روز به روز به بهبودي بيشتري دست يافته اند.

به عنوان شاهد مدعا از تعدادي بيمار مبتلا به فشار خون، زيادي وزن بدن، مرض قند، پوسيدگي استخوا، کوليت يا ورم روده ها، چاقي و زيادي چربي خون و کلسترول خواسته شده تا کاملاً رژيم غذايي طبيعي را رعايت کنند. اين بيماران بدون مصرف هيچ دارويي بهبودي چشم گيري بدست آورده اند. بررسي بيماريهاي فوق نشان داده است که بيشتر بيماريهاي روزانه و رنجهاي کنوني بيماران در اثر مصرف غذاهاي نابجا، پرخوري، بدخوري يا نرسيدن مواد غذايي بوده است.

مثلاً بعضي ها مدت زيادي از سبزيجات استفاده نمي کنند، عده اي هم از غذاهاي يکنواخت بهرهي مي گيرند و بالاخره نرسيدن موادي که بدن به آن احتياج دارد بيماري به وجود مي آورد. گروهي رژيم غذايي را بر آن مي دانند که غذاهاي ناسازگار را مصرف نکنند. در صورتي که رژيم طبيعي و صحيح، مصرف نمودن مواد لازم و دوري از مواد ناسازگار است.

همچنان که گذشت رسول گرامي مي فرمايند که براي بدنها آن چيزي را که لازم دارند به آنها بدهيد. در اين کتاب اثرات و مخاطرات سوء کمبود يک يا چند ماده غذايي را به کرّات تکرار شده مي بينيد که اين خود دليل واضحي است بر اين که بدنها از همه مواد غذايي بايد استفاده کنند تا همه چيز در دسترس سلول قرار گيرد و بتواند از آنها آنچه را بدن احتياح دارد بسازد و وارد خون نمايد. باز لازم به تذکر است که براي يک ترميم و تجزيه و تحليل چند آنزيم يا مخمّر يا ويتامين يا املاح لازم است تا يک پديده شيميايي به نفع بدن انجام گيرد.نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید