طعام اسرار

Persian فارسی


سيستم مرحله بندي بيماري ، سازمان جهاني بهداشت
سازمان جهاني بهداشت روشي براي تعريف افراد HIV مثبت در مراحل مختلف بر اساس علائم باليني دارد كه بعنوان سيستم مرحله بندي WHO براي عفونت و بيماري HIV شناخته مي‌شود
سيستم مرحله بندي بيماري براي عفونت و بيماري HIV در نوجوانان و بالغين:
 مرحله باليني يك:
1. بدون علامت
2.لنفادنوپاتي منتشر و پايدار
مرحله باليني دو:
 كاهش وزن كمتر از 10% كل وزن بدن
3. تظاهرات پوستي مينور مثل درماتيت سبورئيك، خارش، زخم هاي دهاني عودكننده، عفونت قارچي ناخن
4. هرپس زوستر در پنج سال گذشته
عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني عود كننده مثل سينوزيت چركي و غيره
مرحله باليني سه:
 كاهش وزن بيش از 10% كل وزن بدن
7. اسهال طول كشيده بدون توجيه( بيش از يك ماه)
8. تب طول كشيده بدون توجيه ( مداوم يا گهگاهي) بيش از يك ماه
9. برفك دهاني
10. لوكوپلاكي پرزي دهاني
11. سل ريوي در يك سال اخير
عفونت هاي باكتريايي شديد (‌پنوموني، پيوميوزيت)
مرحله باليني چهار:
 سندروم تحليل منتشر بدن
1. پنوموني پنوموسيستيس كاريني
2. توكسوپلاسموز مغز
3. كريپتوسپوريديوز و/يا ايزوسپوريازيس با اسهال براي بيش از يك ماه
4. كريپتوكوكوز خارج ريوي
5. بيماري سيتومگالو ويروسي ارگاني غير از كبد، طحال، غدد لنفاوي
6. عفونت با هرپس سيمپلكس پوستي مخاطي بيش از يك ماه يا احشايي براي هر مدت زماني
7. لوكوانسفالوپاتي پيشرونده چند كانوني
8. كانديدياز مري، تراشه، برونش يا ريه
9. مايكوباكتريوز آتيپيك منتشر
10. سپتي سمي سالمونلاي غيرتيفوئيدي
11. سل خارج ريوي
12. لنفوم
13. ساركوم كاپوشي
14. انسفالوپاتي HIV

 

سیستم مرحله بندی بیماری برای عفونت HIV در کودکان
 در خصوص كودكان طبقه بندي باليني سازمان بهداشت جهاني به شرح زير است:
 مرحله باليني يك:
 بدون علامت
لنفادنوپاتي منتشر
مرحله باليني دو:
 اسهال مزمن بدون توجيه
1. كانديدياز شديد پايدار يا عود كننده بعد از دوران نوزادي
2. كاهش وزن يا نارسايي رشد
3. تب پايدار
4. عفونت هاي باكتريايي شديد و عود كننده
 
مرحله باليني سه:
 عفونت هاي فرصت طلب نشانگر ايدز
1. نارسايي رشد شديد
2. انسفالوپاتي پيشرونده
3. بدخيمي
4. سپتي سمي يا مننژيت عود كننده
  بطور کلی میتوان گفت که علایم اصلی و فرعی، مرحله نهایی آلودگی با HIV یعنی "ایدز" اینها هستند (البته در صورت مشاهده هر کدام از علایم زیر با پزشک مشورت کنيد)

علائم اصلی و فرعی ایدز
 علائم اصلی ایدز:
• كاهش وزن بیشتر از 10 درصد
• اسهال مزمن بیشتر از یك ماه
• تبهای متناوب یا ثابت بیش از یك ماه
  علائم فرعی ایدز:
• سرفه پایدار به مدت بیش از یك ماه
• عفونت پوستی منتشر همراه با خارش
• تبخالهای عود كننده
• برفك دهانی
• عفونت تبخالی مزمن پیشرونده و منتشر
• بزرگ شدن عمومی غدد لنفی
 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید