طعام اسرار

Persian فارسیشيرينيجات (قند يا گلوسيدها)(نان)2

عمل شيميايي بالا که تبديل نشاسته به گلوکر و دکسترين است، واکنشي است که منجر به پيدايش اسيد کربنيک مي شود. اين اسيد کربنيک در خمير محبوس مي شود و نمي تواند خارج شود. در نتيجه خمير باد مي کند و به حجمش اضافه مي شود و در زمان پختن هم روي نان برآمدگيهايي به اندازه هاي مختلف پيدا مي شود. اعمال گذشته باعث خوب پخته شدن و مطبوعي نانها مي شود. اگر روي نانهاي طبيعي مقداري زنيان، باديان، آبشن، گل رنگ يا سياهدانده و کنجد بپاشند، خورنده اين نان لذت بيشتري را احساس مي کند و حتي همين داروهايي که نام برده شد، به عنوان نان خورش هم از آن مي شود استفاده کرد. يعني خالي خوردن اين نان خيلي دلچسب مي باشد.

اما نانهاي امروزي اين طور تهيه مي شود که:

نانوا به محض اين که وارد مغازه شد، آرد فقير از همه چيز را در قدح ريخته روي آن آب رها مي کند و قدح را به حرکت در مي آورد. عجيب اينکه گاهي از بس که نانوا عجله دارد خودش هم به دور زدن قدح کمک مي کند. تا هر چه زودتر اين نشاسته بدوه همه چيز خيس خورده شود. پس از آن فوراً آن را روي تخته خمير گيري براي گردن کردن آن يا آن را روي نوار ماشين ريخته بتدريج اين خمير نارس و ناقص را که هنوز به علت کمي وقت واکنشهاي شيميايي گذشته را در خود انجام نداده به نان تبديل مي کنند.

خواننده گرامي و هاي اي انسانهاي مسئول و دلسوز آدميان، آيا اين طرز تهيه نان با طرز تهيه نان طبيعي يکي است. آيا اگر نان صحيح پخته شود و خمير را طبق مقررات شيميايي بگذارند تا برسد چه خواهد شود؟ اگر سعي شود آسيابها، پوست ويتامين دار حبوبات را نکنند مثل آسيابهاي قديم چه ضرري به کسي مي زند. آيا از مقدار نان که از اين آرد بايد بدست آيد چيزي کم مي شود؟ آيا اگر اين طور نان طبيعي پخته شود به نانوا، به مغازه دار، به مسئولين نان فروشي زيان وارد مي شود؟

از مسئولين نانوائيها و از کارشناسان و دست اندرکاران تهيه نان، بارها پرسيده شده که آيا اگر نان طبيعي و سالم بپزيد چه کمبودي را به وجود مي آورد، که همگي از اين کار فرار مي کنيد.

حال چه بايد کرد تا اين نابساماني نان به سامان برسد. بنظر مي رسد راههاي زير خيلي مؤثر باشند.

1- بيدار کردن وجدان نانواها و آشنايي به اين که به وجود آوردن بيماري براي انسانها ، بي رحمانه است.

2- از آسيابهايي استفاده شود که دانه ها و سبوب آنها با هم خرد شوند و پوست دانه ها را از آنها جدا نکنند.

3- نانوا قبل از پختن خمير با در نظر گرفتن مراحلي که گذشت عمل کرده و مايع خمير طبيعي اضافه کنند و بگذارند تا خمير برسد. همچنان که گفته شد.

4- اين موضوع که بيشتر باعث اين طور خمير کردن مي باشد. بدين طريق اصلاح نمايند که مسئول تهيه خمير دو ساعت زودتر از ديگران شروع کند و دو ساعت هم زودتر از ديگران مرخص شود. اگر چنين شد خميرها هميشه رسيده و آماده پختن مي شوند سپس خميرهاي رسيده ديگري که آماده شده است، جاي آنها را مي گيرد.

5- به مردن با دقت کامل بوسيله رسانه هاي گروهي و روزنامه ها اطلاع داده شود که خمير نان بايد رسيده شده باشد و اين کار بهتر است از مدارس شروع شود.

6- مقايسه نان تنوري با آسيابهاي سابق و نان کنوني از نظر دارا بودن مواد لازم براي ادامه زندگي.

7- بيدار کردن وجدان در تمام افراديکه مي توانند بعناوين مختلف به بندگان خداوند که امانتهاي خدا هستند، کمک نمايند.

8- در زمينهايي که مناسب برداشت گندم بهتري هستند، گندم کاشته شود. زيرا زمين بايد از نظر املاح، خاک و نور آفتاب غني باشد تا محصول مورد نظر را عرضه کند.

رابطه کلسترول و نانهاي کنوني

ويتامينهاي گروه B علاوه بر وظايف فيزيولوژي و بيوشيمي حياتي که دارند در کم و زيادي کلسترول خون مؤثرند اين گروه ويتاميني عبارتند از : کولين، اينوزيتول، و ويتامين B6 در اثر کمبود يکي از آنها کلسترول خون زياد مي شود که متأسفانه اين گروه ويتاميني مؤثر بر کم کردن کلسترول در آردهاي کنوني وجود ندارد.

هنگامي که به علل همچون آردهاي ناقص يا عواملي ديگر باعث شده باشد تا غذاي طبيعي وارد بدن نشود، کلسترول به صورت ذرات درشت در مي آيد و قادر به عبور از مسير عروق نخواهد بود لذا در جدار رگهاي کوچک رسوب مي کند و باعث تنگ شدن و تصلب آنها مي شود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید