طعام اسرار

Persian فارسی

اختلالات متابوليکي

بسياري از وضعيت هاي پاتالوژيکي، باعث مي شوند که مصرف کربوهيدراتها با اشکالاتي همرا ه باشد. معمول ترين انها ، ديابت است که در اثر فقدان نسبي هورمون انسولين به وجود مي آيد. اين هورمون، براي برداشت گلوکز توسط ياخته ضروري است. فقدان انسولين دو علت مي تواند داشته باشد:

1-     کاهش ترشح آن از پانکراس

2-     افزايش موادي در خون که از ترشح انسولين جلوگيري مي کند .

در اين موارد ياخته نمي توان به اندازه اي که لازم است، کربوهيدرات را از خون بگيرد و مصرف کند. بيماري ديگري که بر اثر اين وضعيت بوجود مي آيد، گالاکتوزيميا است، که در اثر فقدان انزيمي در کبد بروز مي نمايد. اين آنزيم، گالاکتوز را به گلوکز تبديل مي کند و بدين ترتيب گالاکتوز بصورت يک ترکيب غير عادي در خون ظاهر مي شود. مصرف بسيار زياد گالاکتوز نيز ممکن است اين حالت را بوجود آورد. کاهش وزن، استفراغ و عقب ماندگي مغزيف از عوارض اين بيماري است.

بيماري ذخيره گليکوژن وضعيت ديگري است که در اثر فقدان انزيم مورد نياز براي آزاد شدن گليکوژن از کبدبوجود مي آيد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید