مقاومت در برابر خوراكي
 
سعي كنيد از همين حالا تصميم بگيريد.چه تصميمي؟ تصميم بگيريد هرگز ضعف شخصيتي وفرا جسمي خودرا (مبني بر اينكه نميتوانيد در مقابل خوردن وخوراكيها مقاومت كنيد)را نزد ديگران باز گو نكنيد چرا كه ممكن است اين دروغ واضح را خودتان هم باور كنيد براي اينكه علم ثابت كرده است كه حتي اندكي اراده يا اتفا قات ساده براحتي بر اين خواسته نفساني پيروز ميشوند .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید