طعام اسرار

Persian فارسی


 
توقع نا بجا از رژيم

آنهايي که انتظار دارند در حال رژيم گرفتن ، آب از آب تکان نخورد ، اين که گرسنه نشوند ، اصلا عصبي نشوند و ميل به مواد غذايي پيدا نکنند و... در واقع اين افراد ، خودخواهاني هستند که در روياهايشان به سر مي برند و زيبايي و سلامتي به هيچ وجه حق آنها نيست!!!

You have no rights to post comments