طعام اسرار

 

بيماري شريان اكليلي قلب
بيماري شريان اكليلي قلب بيش از هر بيماري ديگر در كشورهايي كه رعايت بهداشت را نمي‌كنند آدم مي‌كشد. در بروز اين بيماري فشارخون تخت كنترل قرار نگرفته، نقش مهمي بازي مي‌كند.
بيماري فوق موقعي شروع مي‌شود كه قطعات ريزچربي در آستر عروق اكليلي يعني عروقي كه خون به عضله قلب مي‌رساند بروز مي‌كند. كالبد شكافي‌ها نشان داده است كه ممكن است جمع شدن چربي در شريان اصلي يعني آئورات از دوران طفوليت آغاز گردد و بتدريج زمينه بروز تصلب شرائين را فراهم و سرانجام جريان خون به قلب را مختل بسازد.
فشارخون بالا رشد تصلب شرائين را جلو انداخته و تصلب شرائين هم موجبات زياد شدن فشارخون بالا مي‌گردد. فربه بودن، استعمال دخانيات از عوامل مهم بالا رفتن فشارخون و تصلب شرائين است.
تصلب شرائين علت عمده بروز حملات قلبي است. حمله قلبي ممكن است موقعيت بروز كند كه يك قطعه شريان متصلب موجبات فراهم آوردن انسداد شريان‌هاي اصلي قلب را فراهم كند. در هنگام بروز حمله قلبي ممكن است قلب ناگهان نتواند بطرز مؤثر تلمبه بزند و دچار يك سلسله انقباضات شديد گردد در اين موقع با يك شوك الكتريكي ضربات قلب را بحالت عادي در مي‌آورند.
بقاي حيات كسي كه دچار حمله قلبي شده به اندازه شدت اين حمله و سرعت مورد درمان قرار گرفتن بيمار پس از بروز حمله قلبي بستگي دارد. اين نوع بيماران را بايد با آمبولانس سريعاً به بيمارستان رساند تا هر چه زودتر تحت درمان قرار بگيرد.
بعضي اوقات حملات قلبي «ساكت» است در اين گونه موارد بايد توجه داشت كه يك حمله قلبي شروع شده است و بايد فوراً درمان شود. علائمي كه بروز مي‌كند عبارتند از:
ـ احساس سنگيني و خفگي در وسط سينه.
ـ دردسينه كه ممكن است به يك طرف و يا دوطرف دست تا پشت و يا بطرف گردن كشانده شود.
ـ نفس‌تنگي.
ـ ترس بدون دليل.
ـ عرق كردن
ـ ابتلاء به حالت تهوع.
ـ درد آنژين صدري كه بيش از چند دقيقه ادامه يابد.
ممكن است اين درد با خوردن داروي نيتروگلسيرين و استراحت برطرف نشود.
ولي ممكن است كليه علائم فوق‌الذكر وجود داشته باشد و دلالت بر آن ننمايد كه حمله قلبي صورت گرفته است چه ممكن است سوءهضم شديد هم باعث بروز علائم فوق گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید