به طعام اسرار خوش آمدید! - طعام اسرار http://taamasrar.com/چالش-های-غذایی Thu, 19 Apr 2018 02:28:07 +0430 بهینه وب - behineweb.com - محمد حسنی اقتدار fa-ir تولید کالباس و سوسیس زیر پله‌ای و روی پله ای از خمیر امحا و احشای مرغ! http://taamasrar.com/چالش-های-غذایی/210-تولید-کالباس-و-سوسیس-زیر-پله‌ای-و-روی-پله-ای-از-خمیر-امحا-و-احشای-مرغ http://taamasrar.com/چالش-های-غذایی/210-تولید-کالباس-و-سوسیس-زیر-پله‌ای-و-روی-پله-ای-از-خمیر-امحا-و-احشای-مرغ

مصاحبه رییس سازمان غذا و دارو را بخوانید: از مرغ فروش می خواهید که مرغ را پاک کند وتمام پوست و اشغال و چربی و دل و روده ان را بگیرد او هم این کار رامی کند و زواید را در پاتیلی می ریزد و مرغ پاک کرده را به بیش از دو برابر قیمت به شما می فروشد چند روز بعد برای فرزندان دلبندتان با قیمت های گزاف پیتزا یا ساندویچ کالباس و سوسیس سفارش می دهید و چه بسا خودتان هم با لذت ناخنکی به ان می زنید و کلی خوشحال می شوید که چه غذای دلچسبی برای فرزندانتان خریده اید غافل از این که همان پوست و دل و روده و پی و چربی های مملو از هورمون را که چند روزقبل به قیمت مرغ کامل و پاک نکرده خریده و سپس دور ریخته بودید دوباره خریده اید و با لذت شاهد خورده شدن ان ها توسط فرزندان عزیز و دلبندتان هستید بعد هم غصه می خورید که چرا سینه پسر هشت نه ساله دلبندتان مانند سینه های یک دختر سیزده چهارده ساله شده و کم کم دارد نیاز به سینه بند پیدا می کند و دلخراش تر انکه همین فرزندی را که از جان خود عزیزتر می دارید به سی سالگی نرسیده به دلیل چاقی و اختلالات هورمونی و گرفتگی عروق باید از این مطب به ان مطب و از این بیمارستان به ان بیمارستان ببرید و بر بخت بد او و بخت بدخودتان نفرین کنید.

]]>
چالش های غذایی Sat, 08 Oct 2011 07:30:00 +0330