معرفی رژیم ها - طعام اسرار http://taamasrar.com/معرفی-رژیم-ها Wed, 25 Apr 2018 05:17:04 +0430 بهینه وب - behineweb.com - محمد حسنی اقتدار fa-ir رژیم اتکینز http://taamasrar.com/معرفی-رژیم-ها/555-رژیم-اتکینز http://taamasrar.com/معرفی-رژیم-ها/555-رژیم-اتکینز

رژیم لاغری اتکینز توسط دکتر رابرت اتکینز اختراع شد. دکتر اتکینز یک پزشک متخصص قلب بود (۱۹۳۰ـ۲۰۰۳) شهرت او هم بیشتر به خاطر رژیم لاغری موفقش در ۴۰ سال گذشته است. او اولین بار این رژیم را برای کم کردن وزن خودش استفاده کرد و بعد در سال ۱۹۷۲ اولین کتابش به نام

]]>
معرفی رژیم ها Thu, 03 Nov 2011 03:56:42 +0330