- طعام اسرار http://taamasrar.com/معرفی-روش-های-درمانی Sat, 19 May 2018 17:23:01 +0430 بهینه وب - behineweb.com - محمد حسنی اقتدار en-gb حجامت http://taamasrar.com/معرفی-روش-های-درمانی/548-حجامت http://taamasrar.com/معرفی-روش-های-درمانی/548-حجامت

تاریخچه

حجامت نام یک روش درمانی پیچیده است که بر اساس قدیمی ترین سند موجود از 3300 سال قبل از میلاد مسیح درمقدونیه انجام می شده و بعدها به یونان رخنه کرده است و در آن زمان شاخص پزشک بودن، حجامت کردن و داشتن ابزار آن بوده است.

]]>
معرفی روش های درمانی Thu, 03 Nov 2011 03:56:42 +0330