طعام اسرار

Persian فارسی


مشكلات رفتاري در كودكان مبتلا به بي‌اشتهايي
دكتر بهروز جليلي
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران
آيا غذا خوردن يك لذت است، يك احتياج است يا يك انجام وظيفه. چه بسيار بر مي‌خوريم به مادري كه طفل خود را نزد طبيب مي‌آورد و هزار قسم و آيه مي‌خورد كه بهترين غذاها را براي او درست مي‌كنم ولي طفل لب به آن‌ها نمي‌زند. چه بسيارند اطفالي كه صبحانه نمي‌خورند و يا تغذيه بين روز خود را كه مادر در كيف‌ آن‌ها مي‌گذارد دست نخورده بر مي‌گردانند بسياري از اوقات طفل با ديدن يك بشقاب پر از غذا يا مادري كه از اين اطاق به آن اطاق دنبال وي مي‌رود وحشت كرده و از غذا و غذا خوردن متنفر مي‌شود. بسياري اوقات اگر يك طفل 5/1 ساله را آزاد بگذاريم كه قاشق را خود در كاسه و بشقاب كرده و به دهان ببرد (يا به قول مادرها كثافت كاري كند) غذا خواهد خورد ولي اگر ما قاشق را در دهانش كنيم رويش را بر مي‌گرداند.
غذا خوردن يك لذت است همچنان كه Freud فاز اول زندگي را فاز Oral نام نهاد و گفت لذت طلبي انسان بر دهان و محوطه دهاني متمركز مي‌گردد، يك احتياج است آن چنان كه هر موجود زنده‌اي به تغذيه نياز دارد ولي تنها چيزي كه نمي‌تواند باشد، انجام وظيفه. عجيب است كه بسياري از بزرگ‌ترها اين لذت را براي طفل به صورت انجام يك وظيفه سخت و دشوار در مي‌آورند و انتظار دارند كه با كمال ميل هم تسليم شود. در ذيل علل انزواي بي‌اشتهايي به طور خلاصه متذكر مي‌گردد.
علل روانزاي بي‌اشتهايي Anxiety
1)     افسردگي Depression
2)     اضطراب Ancexij Disorders  شامل
اختلال اضطراب جدايي S.A.D
اختلال اضطراب منتشر G.A.D
3)     فوبي‌هاي اجتماعي Socialphobias
4)     Body image distortions Anorexia Nervosa
5)     Bulimia Nervosa
6)     الگوهاي اجتماعي وابسته به سن و جنس
7)     تبليغات- سيگار
8)     الگوها و عادات غذايي خانواده
9)     داروهاي مولد بي‌اشتهايي Fen fluramilne + Ritalin
10) physical & Sexual abuse
11) Marital & Familial Conflicts
12) Autonomy conflicts (autonomy struggle)

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید