طعام اسرار

Persian فارسی
درمان افسردگي با رژيم غذايي(ماهي)

افسردگي مشکلي است که دربيش از 80 درصد موارد حتي با درمان کوتاه مدت بهبود مي يابد .تحقيقات پژوهشگران نشان مي دهد ،مصرف ماهي در کاهش افسرگي نقش موثري دارد .چربي موجود در ماهي ،چربي مخصوصي است که در ترکيب ساختماني رگ هاي عصبي انسان شرکت مي کند .حضور اين چربي بهبود عملکرد رشته هاي عصبي را به همراه دارد.انتشار آمار جديد در آلمان نشان مي دهد ازهر10نفر آلماني يک نفر در طول زندگي به افسردگي دچار مي شود.اماافسرگي مشکلي است که در تمام دنيا گسترش يافته است .

افسرگي اغلب با بي حوصلگي شروع مي شود .زماني که هيچ چيز جالب به نظر نمي رسد و هيچ اتفاقي منجر به خوشحالي نمي شود .نااميدي،بدبيني و خستگي از تکرار روزها برتمامي افکار مسلط مي شود .نظم و هماهنگي طبيعي بدن دوره هاي خواب وميزان اشتها مختل مي شود .فرد خود را خالي از انرژي و نشاط حس مي کند و اطمينان واعتماد به نفسش رااز دست مي دهد .افسردگي اگر به موقع جدي گرفته نشود ،حادتر مي شود .به طوري هفته ها ،ماه هاوحتي سالها به طول مي انجامد افسردگي در واقع يک بيماري است .بيماري که پيامد ناهماهنگي در تغيير آب و هوايي مثل زمستان ،هواي سرد ،کاهش وکمبود نور خورشيد ،همه مي تواند منجر به نوعي رکود يا خفتگي هورموني شود .تحقيقات پژو هشگران نشان مي دهد که کاهش ميزان ترشح دو هورمون سروتونين و آدرنالين با بيماري افسردگي ارتباط مستقيم دارد .هورمون ها ترکيبات شيميايي مخصوصي هستند که نقش هماهنگ کنندگي و کنترل را درون بدن بر عهده دارند .

سروتونين از پايانه هاي عصبي در مغز ترشح مي شود .حضور اين هورمون منجربه حس آرامش وسرخوشي مي شود ،وآدرنالين هورموني است که زمان هيجان زدگي از غده فوق کليه ترشح مي شود .

کمبود دو هورمون منجر به حس يکنواختي ،خستگي جسماني وضعف عمومي مي شود .

بي حوصلگي و عدم تحرک بدني ابن حالت را تشديد ميکند .بيشتر بيماران افسرده نه به دليل افسرگي ،بلکه به علت دردهاي جسماني به پزشک مراجعه مي کنند .نشانه هاي شايع همراه افسردگي سردرد،مشکلات سيستم گوارشي يا تنگي نفس است واغلب مبتلايان به افسردگي افرادي هستند که به شدت گرفتارو پر مسئوليت اند .آدم هايي که با وجود وظايف زيادي که بردوش دارند ،انتظار زيادي از خود دارند .افرادي که سعي مي کنند بيشتر از آن چه در توان دارند ،انجام دهند.

صرف وقت و انرژي زياد و کسب نتيجه نه چندان مطلوب ،به احساس نارضايتي منجر شده ،فرد خود را گرفتار يک دور باطل حس مي کند .دوري که پايان ندارد واميدي به بهبودآن نيست .اين نااميدي وخستگي ،ساير ابعاد زندگي روز مره را نيز تحت تاثير قرار مي دهد .دراين شرايط تنها خود فرد نيست که آسيب مي بيند ،بلکه اين خمودگي روحي بر خانواده ،دوستان و اطرافيان نيز اثر منفي مي گذارد .

افسردگي مشکلي است که دربيش از 80 درصد مواردحتي با درمان کوتاه مدت بهبود مي يابد .کمک ومشاوره افراد با تجربه دراين زمينه بسيار موثر است.بيماران مبتلا به افسردگي گاه نياز به مصرف دارو دارند .اغلب داروهايي که براي درمان افسردگي تجويز مي شوند در واقع پيش سازهاي هورمون سروتونين هستند .

اين پيش ماده ها که بعد از ورود به بدن صرف ساخت هورمون سروتونين مي شوند در بسياري از مواد خوراکي به وفور يافت مي شود .بي آن که نيازي به مصرف قرص هاي شيميايي باشد ،مي توان سروتونين بدن را افزايش داد.مثلا ويتامين گروه Bازاين پيش سازها هستند که توليد سروتونين را افزايش مي دهند.ويتامين گروه Bدر تخم مرغ ،شير و حبوبات به وفوريافت مي شوند.تحقيقات پژوهشگران نشان مي دهد،مصرف ماهي درکاهش افسردگي نقش موثري دارد.چربي موجود در ماهي ،چربي مخصوص است که در ترکيب ساختماني رگ هاي عصبي انسان شرکت مي کند .حضور اين چربي بهبود عملکرد رشته هاي عصبي رابه همراه دارد .اين نوع چربي که به چربي امگا 3معروف است در روغن زيتون ،فندق،روغن سويا به وفوريافت مي شود .استفاده از مکمل هاي غذايي روغن ماهي مي تواند کمبود اين چربي را جبران کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید