طعام اسرار

Persian فارسی


پرسش و پاسخ: آنفلوانزای مرغی
آنفلوانزای مرغی - همچنين موسوم به آنفلوانزای طيوری - که به مرگ ده ها نفر در آسيای جنوب شرقی منجر شده باعث نگرانی های گسترده در سطح جهان شده است.
اما اين بيماری و خطرات احتمالی آن برای انسان چيست؟            
پرسش: آنفلوانزای مرغی چيست؟
پرندگان هم مانند انسان و ساير گونه ها در مقابل آنفلوانزا آسيب پذيرند.
پانزده نوع مختلف آنفلوانزای مرغی وجود دارد.
واگيرترين انواع آن، که معمولا در پرندگان مهلک است، H5 و H7 هستند.
ويروسی که هم اکنون باعث نگرانی شده است نوع کشنده H5N1 است.
حتی در داخل گونه H5N1 نيز نمونه های متنوعی ديده می شود و در کشورهای مختلفی که شاهد شيوع اين بيماری بوده اند نيز گونه ها، کمی از يکديگر متفاوتند.
پرندگان وحشی مهاجر، به ويژه مرغابی، ناقلان طبيعی اين ويروس ها هستند اما خود به ندرت دچار عفونت و بيماری می شوند.
پرندگان اهلی به خصوص در مقابل اين اپيدمی آسيب پذيرند.
به همين دليل است که کشف گونه H5N1 در پرندگان در ترکيه و رومانی مايه نگرانی شده است.
در پاکستان مواردی از ويروس H7 و H9 آنفلوانزای مرغی در طيور کشف شده است اما هيچيک از اين گونه ها به انسان سرايت نکرده است.
پرسش: آيا می توان مانع ورود آنفلوانزای مرغی به يک کشور شد؟
درپی کشف ويروس H5N1 در ترکيه و رومانی و اکنون در روسيه و چين، بيم آن می رود که اين ويروس در سراسر اروپا منتشر شود.
از آنجا که اين ويروس توسط پرندگان مهاجر منتقل می شود هيچ راهی برای جلوگيری از ورود آن وجود ندارد.
اما اين به آن معنی نيست که ويروس لزوما به پرندگان اهلی منتقل خواهد شد. کارشناسان می گويند کنترل صحيح طيور - از جمله جلوگيری از نشستن پرندگان وحشی در محل های نگهداری مرغ - بايد مانع چنين انتقالی شود.
ويروس از طريق تماس نزديک با مرغ زنده به انسان منتقل می شود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید