طعام اسرار

Persian فارسینخود فرنگي به عنوان ضد عفونتدر بررسي هاي علمي ديگري كه در 1986 در مراكز تحقيقات انگييس و ولز انجام گرفته نشان داده شده است كه نخود فرنگي دفاع بدن را در ابتلاي آپانديسيت افزايش ميدهد . اين محققان نرخ ابتلاي به اپانديسيت را د ر59 منطقه در مدت 5 سال تحت برسي قرار دادند. در جريان اين بررسي ها مرتبا رژيم غذايي و انواع خوراكي هاي مورد استفاده افراد تحت مطالعه را طي يك پرسش نامه دقيقي يادداشت نموده اند .اين تحقيقات نشان داده است كه ارتباط منطقي زيادي بين خوردن چند نوع غذاي گياهي شامل نخودفرنگي از يك طر ف و كاهش نرخ ابتلاي به اپانديسيت حاد از طرف ديگر وجود دارد . يافته هاي اين محققان نشان مي دهد كه مواد شيميايي موجود در اين گياهان ممكن است مو جودات ذره  بيني مو جود در جدار اپنديكولار كه موجب ايجاد عفونت و در نتيجه حمله هاي دردناك در آپانديسيت مي شود سركوب نمايد .

نتيجه بحث فوق :

چون به طوري كه از تحقيقات فوق الذكر بر مي ايد اثار ضد باروري نخود فرنگي صد در صد نيست ، بنابراين با قبلو اينگه نخود فرنگي تا حدودي خاصيت ضد بارري دارد ، منطقي نيست كه براي جلوگيري از باردار شدن منحصرا به خوردن نخود فرنگي اكتفا شود و لازم است كه از نظر اطمينان از روشهاي ديگر هم استفاده كرد ولي در مقابل ، مردان و زناني كه مسئله باروري دارند و تلاش مي نمايند كه بارور شوند ، بطور مسلم بايد از خوردن نخود فرنگي به مقدار زياد پرهيز كنند و خاصيت ضد باروري نخود فرنگي را دو چندان كه تحقيقات تا به حال نشان داده مورد نظر قرار دهند .


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید