طعام اسرار

Persian فارسی
عوامل ايجاد کننده سردرد و راهاي تشخيص آن

پژوهشگران با تحقيق بر روي  2000 نفر از افراد مبتلا به ميگرن ، به اين نتيجه رسيدند كه پرهيز از غذا به مدت 5 ساعت در روز و 13 ساعت طي شب ، يكي ديگر از عوامل بروز سردرد به شمار ميرود . علت اصلي آن هنوز مشخص نيست . اما دانشمندان گمان مي كنند ،تغيير ميزان نئورروترانس ميترس و يا كاهش قند خون كه باعث انبساط رگها مي شود از عوامل ايجاد اين عارضه اند . كم خوابي ، يا بيش از حد خوابيدن هم منجر به بروز سردرد در بعضي از افراد مستعد  مي شود .

عوامل محيطي و سر درد

فعاليتهايي را كه در طول روز انجام مي دهيد ،‌يا مكانهايي كه بيشتر وقتتان را در آنجا  مي گذرانيد ،به عنوان يكي ديگر از عوالم ايجاد كننده سردرد شناخته شده اند . استنشاق گاز و مواد سمي نظير بنزين ، تتراكلريد كربن ، مونواكسيد كربن ،‌سرب و تربانتين وعوامل ديگر مانند سرو صدا ، نورهاي درخشان و مطالعه زير نور فلورسنت از آن جمله اند . مطالعه زياد و خيره شدن به صفحه كاميپيوترهم موجب خستگي ماهيچه هاي حركت دهنده چشم و نهايت بروز سردرد مي شود . ناروآنگل گلاكوما يكي از بيماريهاي نادر چشم است كه باعث بروز درد در نواحي دور چشم ،پيشاني و گيجگاه ميشود . نارونگل گلاكوما يكي از بيماريهاي نادر چشم است كه باعث بروز درد درنواحي دور چشم ،پيشاني و گيجگاه مي شود . در صورت احساس درد در اين نواحي ،با يك چشم پزشك مشورت كنيد .

عوامل ديگر در سردرد

فعاليتهاي ورزشي نظير تنيس ،هندبال ،دويدن و طناب زدن به دليل كاهش قندخون ،مصرف بيش از حد دخانيات و تغييرات آب و هوايي به علت دگرگوني مواد شيميايي در بدن ، از عوامل بروز سردرد در افراد مستعد شناخته شده است .

روشهاي تشخيص بيماري سر درد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید