طعام اسرار

Persian فارسی


نظريه مربوط به رابطه غلات  با سرطان
نظريه اين است كه اگر شكما بيشتر از الياف گياهي غلات نظير الياف گياهي كه در سبوس گندم است استفاده كنيد احتمالا شانس ابتلا به سرطان ركتوم كاهش مي يابد . دكتر جان ويس برگر و همكارانش در بنياد بهداشت امريكا طي مطالعات خود مشاهده كرده اند كه روستاييان فنلاند به رغم اينكه ضمن غذاي روزانه مقدار زيادي لبنيات چرب مصرف مي كنند ، چون درعين حال از غلات كامل يعني غلات با پوست و نان و ارد كامل سبوس نگرفته استفاده مينمايند ، به نظر مي رسد مصرف نان كامل يعني ناني كه باارد سبوس نگرفته غلات درست مي شود در شمال سوئد ، به رغم غذاهاي خيلي چرب كه مصرف مي كنند از عللاصلي عدم ابتلاي ساكنين ان ديار به سرطان باشد. رمز سلامتي انها طبق نظر دانشمندان ، دفع منظم و بيشتر مدفوع مي باشد. دكتر ويس برگر مدعي است كه سرطان روده بزرگ به نسبت معكوس با مقدار بيشتر مدفوع تناسب دارد. يعني در اشخاصي كه مقدار مدفوع بيشتر و دفع منظمتر است ، سرطان  كولون كمتر است.
نظريه دانششمندان در اين مورد چنين است :
در اثر فرايند طبيعي متابوليسم ، روده بزرگ هميشه در تماس با مقدار زيادي اسيدهاي صفراوي است ، و اسيدهاي صفراوي معمولا از عوامل زمينه ساز بروز سرطان هستند و از طرفي هميشه مقاديري مواد سرطان زا از قبيل بقاياي حشره كشهاو سموم مبارزه با افات نباتي كه براي حفظ محصولات در مزارع مصرف ميشوند و ساير انواع مواد سرطانزا نظير رنگها و مود افزودني تجارتي و غيره مخلوط و همراه با موارد حاصله از هضم غذا كه از كانال روده بزرگ عبور مي كنند وجود دارد. حال در چنين شرايطي هر چه مدفوع بيشتر و حجيمتر باشد ، طبعا مواد سرطانزا بيشتر پخش شده و تمركز ان كمتر شده و تماس انها با سلولهاي مستعد سرطان روده بزرگ كمتر و در نتيجه اسيب رساني انها كاهش مي يابد . درعين حال مدفوع حجيمتر و قالبي تر خيلي سريعتر از كانال روده بزرگ عبور كردهو در نتيجه مواد سرطانزا با سرعت بيشتري از محيط روده بزرگ خارج شدهو تماس با سلولهاي روده كمتر و فرصت اسيب رساندن به سلولهاي مستعد روده را نخواهد دشات. از طرف ديگر سبوس گندم در مخاط روده بزرگ اثر كردهو توانايي دفاعي ان را در مقابل تومور زايي افزايش مي دهد. همچنين سبوس گندم در روده بزرگ در اثر حممله باكتريها تخمير شدهو تركيبات شيميايي متابوليك ايجاد مي نمايد كه احتمالا بروز سرطان را از طريق تبديل برخي از اسيدهاي صفراوي به مورد سرطانزا صد مينمايند .
در 32 تحقيق از 40 تحقيق نسج شناسي كه درجهان انجام شده نشان داده مي شد كه خوردن خواركي هاي كامل تصفيه نشده داراي الياف گياهي فراوان نظيير فراورده هاي گندم سبوس نگرفته ،  با كاهش نرخ سرطان كولون در انسان ارتباط قطعي دارد. در جانوران ازمايشگاهي سبوس گندم بيش از هر خوراكي ديگري كه داراي الياف گياهي است ، گسترش سرطانروده بزرگ را ردش مي كند حتي در مواردي كه روده بزرگ حيوان مملواز اسيدهاي صفراوي سرطانزا باشد ، مانع بروز سرطان مي شود .
رمز شفا بخش سبوس گندم احتمالا در تركيب شيميايي خاصي است كه در سبوس وجوددارد. يكي ازمحققان انگليسي در جريان مطالعات عمومي علمي درباره تغذيه متوجه شد كه نرخ مرگ و مير در اثرسرطا روده بزرگ بين اسكاتلندي يك سوم بيشتر از ساكنين جنوب شرقي انگلستان است. به دنباليافتن علت يا علل اين امر ابتدا ميزان الياف گياهي موجود در رژيم غذايي ساكنين ازن دو ماطقرا برسي كرد ومشاهدهنمود فرق زيادي از اين نظر بين دو رژيم غذايي وجود ندارند. ولي پس از بررسي دقيقتر ملاحظه كردكه در موارد غذايي مصرف شده توسط اسكاتلندي ها مقدار خيلي كمتري تركيب پنتوز وجود دارد در مقايسه با غذاهاي مردم جنوب شرقي انگلستان ، تركيب شيميايي پنتوز از قندهاست كه بيشتر در الياف گياهي غلات يافت مي شد. هم چنين در تحقيقات ديگر كه توسيط اژانس بين المللي تحقيقات سرطان انجام گرفته مشاهده شده استت كه ساكنين شهر كپنهاگ سه برابر بيشتر از ساكنين روستاي كوپيو در فنلاند مبتلا به سرطان روده بزرگ مي شوندپس از برسي معلوم شده است كه مقدار پنتوز در رژيم غذايي ساكنين كپنهاگ كمتر از نصف مقدار پنتوز  غذاي مصرفي روستانشينان فنلاند است.
ضمنا توجه شود كه پنتوز ماده اي است كه عمدتا در حجيم كردن و قالبي كردن مدفوع اثر ميگذارد.
توجه
1)     اگر شما مبتلا به يبوست مزمن هستيد به مقدار بيشتر سبوس گندم براي رفع يبوست و دفع منظمتر و سهلتر نياز داريد . در مقايسه با ساير اشخاص كه از اين نظر مسئله اي ندارند . ازمايشهاي دكتر كمينگس ناشن مي دهد كه مقدار خوراك سبوس گندم براي اين كه تاثير لازم را منعكس سازد در اشخاص مختلف بسيار متفاوت است . در برخي اشخاص حتي تا شش برابر بيشتر از سايرين خوراك سبوس لازم است تا تغييري در سهولت و دفع و افزايش حجم مدفوع ايجاد شود.
2)     معمولا هر چه سبوس كمتر كوبيده و نرم شود يعني هر چه درشت تر باشد اثرش بيشتر است.
3)     سعي  شود كه سبوس به تدريج به غذا اضافه شود يعني از مقدار كم شروع و به تدريج كم كم مقدار ان زياد شود و هيچ وقت از ابتدا مقدار زيادي سبوس خورده نشود .
4)     چقدر 
به عنوان ملين حدود سه قاشق سوپ خوري بزرگ در روز به طور متوسط سبوس براي اصلح يبوست مزمن كافي است. اگر دو برابر اين مقدار خورده شود ممكن است ايجاد اسهال نمايد . توجه شد كه اشخاص مختلف در مورد مقدار مصرف سبوس بسيار متفاوت هستند.
تناقضهاي احتمالي
1)     اسراف در خوردن سبوس ممكن است ايجاد اسهال كند.
2)     اشخاصي كه مبتلا به اختلالات  روده اي هستند قبل از مصرف سبوس با پزشك و كارشناس غذا درماني مشورت نمايند.
خوردن سبوس براي اشخاصي كه مبتلا به بيماري التهاب امعاء و احشاء نظير التهاب ايلئوس و يا انسداد روده اي و نظاير ان هستند توصيه نمي شود.             

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید