طعام اسرار

Persian فارسی

 

تغذيه دربيماران مبتلا به سنگ كيسه ي صفرا
از آن جا كه عامل ايجاد حدود 90 درصد سنگ هاي صفراوي ، كلسترول است ، بنابراين رژيم كم چربي وكم كلسترول توصيه مي شود ، البته درمواردي كه چربي مسبب بروزعلائم نباشد نياز به رژيم فوق نيست .
درحملات حاد سنگ كيسه ي صفرا، جهت كاهش انقباضات كيسه وكاهش درد نيز از رژيم كم چربي استفاده مي شود .كلسترول ، به واسطه ي تغذيه ، به ويژه غذاهايي مثل تخم مرغ وچربي هاي حيواني به بدن مي رسد . مقداري هم به وسيله ي غدد سورنال وجسم زرد تخمدان دربدن ايجاد مي شود . كلسترول صفرا پس از ريخته شدن به روده ( جهت هضم موادچرب ) مجددا جذب مي شود وبه كبد برمي گردد تادوباره براي ساخت صفرا استفاده شود . بدين ترتيب كلسترول صفرا بين كبد وروده ها درچرخش است .چربي هاي حاصل از مواد غذايي حيواني مانند خامه ، كره ، كليه ي گوشت هاو … داراي كلسترول مي باشند ، ولي غذاهاي گياهي به هيچ وجه كلسترول ندارند ، يعني كليه ي چربي هاي گياهي مثل روغن زيتون ، آفتاب گردان ، سويا ، وكليه ي مغزها مثل گردو ، بادام و… بدون كلسترول اند.
گوشت هاي حيواني داراي چربي هايي به صورت مخفي دربين لايه هاي خود هستند كه درديد ظاهر به نظرنمي آيند . گوشت ماهي جزوگوشت هاي كم چرب باكلسترول كم تر نسبت به گوشت مرغ وگوشت هاي قرمز است .
براي مثال دراين جا مقدركلسترول درچند ماده ي غذايي براي آگاهي شما آورده شده است :
-پنير چدار: داراي 105 ميلي گرم كلسترول درهر 100 گرم است .
-يك زرده تخم مرغ كامل داراي 1602 ميلي گرم كلسترول است ( برعكس سفيده ي تخم مرغ كه كلسترول ندارد ).
-شير 2درصد : حاوي 8 ميلي گرم كلسترول وشير كامل داراي 14 ميلي گرم كلسترول درهر100 گرم است .
-ماست كم چرب: حاوي 6 ميلي گرم كلسترول درهر100 گرم است
-كره ي حيواني : حاوي 219 ميلي گرم كلسترول درهر100 گرم است .
همان طوركه گفته شد،كليه ي چربي هاي گياهي ودانه هاي گياهي كلسترول ندارند.
درصورتي كه كيسه ي صفرا تنبل شده باشد ، دريافت متوسط چربي براي تحريك انقباض آن وممانعت از ركود صفرا، مطلوب خواهد بود .
افراد داراي سنگ صفرا ويا مستعد ابتلا، بهتر است ازچربي هاي گياهي وغيراشباع به ويژه روغن زيتون به عنون جايگزيني براي چربي هاي حيواني استفاده كرده وغذاهاي گياهي را به ميزان بيش تري دررژيم غذايي خود بگنجانند. مصرف سبزيجات فراوان وميوه هابه دليل فيبربالاي آن ها براي تمام اين افراد توصيه مي شود.
غلات كامل ، سبوس ونان هاي سبوس دار بايد دررژيم غذايي اين  افراد گنجانده  شود، زيرا سبوس اين خاصيت را دارد كه به مواد صفراوي ريخته شده به روده متصل شود،سپس آن ها را ازبدن دفع كند ( همان طوركه توضيح داده شد ،درحالت عادي كلسترول موجود درمواد صفراوي پس از ريخته شدن به روده ، دوباره به سمت كبد برگشته تا ساخت اسيد صفراوي به طورمجددشركت كند). دراين حالت كبد مجبور است از كلسترول موجود درخون= از يك طرف وكاهش كلسترول موجود درصفرا از طرف ديگر مي شود .
ازمصرف غذاهاي سرخ كرده ، آجيل ، سس ، آب گوشت ، نيمرو، كره ، خامه وسايرغذاهاي پرچرب بايد پرهيز شود. بهترين راه تأمين چربي عبارت است از استفاده از چربي هاي گياهي ، گوشت لخم ، شيروگوشت ماهي .
چربي هاي قابل رؤيت بايد به طوركامل از گوشت پاك شود وغذاها بيش تر از طريقي پخت كردن وبرشته كرن تهيه شوند.
سوسيس ، ماهي كنسروشده درروغن ، سس هاي خامه دار ومايونز نيز بايد محدود شود .
پروتئين دريافتي نيز بايد از راه شير كم چرب ، پروتئين هاي گياهي ، سفيده ي تخم مرغ ، گوشت هاي كم چرب مثل ماهي ، تأمين شوند .
امروزه ثابت شده است كه مصرف ويتامين هاي گروه B به ويژه B6، ودرمرحله ي بعدي اسيد فوليك و B12 نقش مهمي درحذف چربي ها دربدن بازي مي كنند .
منابع :
1- نوعي روش تشخيصي متداول پزشكي كه بابهره گيري ازموج هاي فراصوت هاي تعيين موضوع ساختاري داخل بدن انجام مي شود .
2-بيماري مزمن وپيش رونده كبد مي باشد كه درآن بافت هاي پيوندي فيبري جايگزين سلول هاي عملكردي كبد مي شوند .     
تجربياتم برروي كبد – ترجمه وتأليف پروفسورمحمد حسين حاجي
تغذيه ورژيم درماني باليني – تأليف رضا راست منش -1379

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید