طعام اسرار

Persian فارسی


عوامل مؤثردرايجادسنگ هاي رنگ دانه اي عبارتند از :
-    عوامل ژنتيك : مثلا درآسيايي ها بيش تر از ساير نقاط است .
2-    سيروزالكلي
3-    سن بالا
4-   عفونت مزمن سيستم صفراوي ياعفونت انگل
علائم بيماري
علائم بيماري به طورمعمول به علت التهاب يا انسداد متعاقب حركت سنگ به داخل مجاري صفراوي مشترك ويا سيستيك ايجاد مي شود .اغلب بيمار مبتلا به سنگ صفرا، بانوان چاق ،  با قدرت باروري وچندين فرزند با شكم بزرگ وبالاي چهل يا پنجاه سال مي باشند .انسداد مجرا به وسيله ي سنگ موجب افزايش فشارداخل مجرا واتساع اين عضو مي شود كه با انقباضات مكررصفراوي برطرف نمي شود . نشانه ي ديگر ، درد يا فشارشديد ومداوم درناحيه ي سردل يا ربع فوقاني راست شكم است كه اغلب به ناحيه ي بين دوكتف وكتف راست يا شانه انتشارمي يابد .شروع دردها معمولا ناگهاني است ودرعرض چند دقيقه شدت آن بالارفته وبه حد ثابت مي رسد ، هم چنين مي تواند با شدت زيادي 1تا 4 ساعت ادامه يابد وسپس به تدريج يا به سرعت برطرف شود.
اين دردها ممكن است به دنبال صرف يك غذاي چرب وخوردن مقادير زيادي غذابعد از يك دوره گرسنگي طولاني وحتي گاهي به دنبال يك غذاي معمولي ايجاد شود . به طورمعمول  ، درد درسه الي پنج  ساعت بعد از غذا شروع مي شود ولي گاهي بلافاصله بعد از غذا هم ظاهر مي شود وخود را به شكل زخم هاي اثني عشرنشان مي دهد ، منتها با خوردن غذا بهتر نمي شود وتنها با استفراغ كردن آرام مي گيرد . درد با تهوع ودل به هم خوردگي واستفراغ همراه است. بسياري اوقات با مصرف غذاهاي چرب وسنگين ، تخم مرغ ، شكلات ، كاكائو،شيريني هاي خامه اي ،  مشروبات الكلي وغذاهاي سنگين وزياد ، درد شروع شده يا شدت مي يابد .
وجود دوحالت تهوع وسرگيجه باهم ديگر ازبهترين علائم سنگ صفرا وبه طوركلي بيماري هاي كيسه ي صفرا است .نفخ وآروغ زدن وعدم تحمل غذاهاي چرب وسوءهاضمه نيز همواره با اين بيماري ديده مي شود . سنگ صفرا غالبا نا مشخص ومخفي است ومدت ها بدون آن كه علامت مهمي از خود نشان دهد يا مزاحمتي فراهم آورد ، باقي مي ماند وچه بسا فقط هنگام كالبد گشايي مكشوف شود . برخلاف گزارش هاي قبلي ، مطالعه اي كه برروي مردان مبتلأ به سنگ بدون علامت كيسه ي صفرا انجام شده ، نشان داده است كه تنها حدود 10 درصد آن ها درطي 5 سال و18 درصد درطي 15 سال دچار علائم وعوارض سنگ شده اند .هم چنين بيماراني كه به مدت 15سال بدون علامت باقي مي مانند به ندرت دچار علائم بعدي مي شوند . همين نتايج باعث شده كه عمل خارج كردن كيسه ي صفراي حاوي سنگ ( كوله سيستكتومي) به منظور پيش گيري درافراد بدون علامت ، مورد تأييد قرارنگرفته است وغير از گروه هاي درمعرض خطربالا ( مثل افراد ديابتيك ، بيماران مبتلا به كم خوني داسي شكل و… ) نياز به عمل پيش گيرانه نيست .
بررسي هاي انجام شده درايالات متحده نيز نشان مي دهد كه حدود 60 تا80 درصد بيماران مبتلا به سنگ هاي صفراوي فاقد علامت اند وبه نظرمي رسد كه دريك دوره ي بيست ساله فقط 18 درصد آنها دچاردرد صفراوي مي شوند ، وتنها 3درصد آنها دچاردرد صفراوي مي شوند ، وتنها 3 درصد آن ها نياز به عمل جراحي كوله سيستكتومي ( خارج كردن كيسه ي صفرا ) پيدا مي كنند .
بيماراني كه داراي سنگ هاي صفراوي خيلي بزرگ ، يعني با قطر بيش تر از 2سانتي متر هستند ويا داراي سنگ هايي همراه با ناهنجاري هاي ارثي كيسه ي صفرا وياعلائم عفونت ودردهستند ، كانديد عمل جراحي خارج كردن كيسه صفرا قرارگيرند .
روش هاي تشخيصي
عكس ساده ي شكمي براي تشخيص سنگ كيسه ي صفرا داراي ارزش تشخيصي نسبتا پاييني بوده ودرطي حاملگي نيز ممنوعيت دارد . درمقابل ، O C G (كوله سيستوگرافي خوراكي ) مي تواند حدود 90 تا 95 درصد تعيين كننده باشد . فقط دربيماران بسيار چاق نمي تواند مناسب باشد ، چرا كه سنگ هاي خيلي كوچك ممكن است قابل رؤيت نباشد .
سريع ترين ،دردسترس ترين ودقيق ترين وسيله ي تشخيص سنگ ، استفاده از سونوگرافي است كه حتي درزمان بارداري نيز كاربرد داشته وسنگ هاي كوچك را نيز نشان مي دهد .
از روش ديگري به نام اسكن ايزوتوپ H I D A  نيز براي تعيين دقيق انسداد مجاري وعملكرد تخيله ي كيسه ي صفرااستفاده مي شود .
درمان
درمان سنگ هاي كيسه ي صفرا با استفاده از روش هاي زيرانجام مي شود :
1- پرهيز ازغذاهاي آزاردهنده (غذاهايي كه درقسمت تغذيه دربيماران مبتلا به سنگ كيسه صفرا به طورمفصل توضيح داده خواهد شد ).
2-روش حل كردن سنگ كيسه ي صفرا بادرمان طبي
3- سنگ شكني وقطعه قطعه كردن سنگ ( باروشE  S W L  )
4-عمل جراحي كه به دوصورت جراحي باز و لاپاراسكويي ( خارج كردن كيسه ي صفرا وسنگ درون آن از منطقه ي كوچكي برروي شكم ).

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید