طعام اسرار

Persian فارسی


ذغال اخته
گل آورى ذغال اخته از فروردين تا تير است. ذغال اخته اغلب به فرم توده اى در جنگلها و مردابها، نقاط مرتفع تا كم ارتفاع رشد مى كند.
بعضى مواقع حتى در بالاى خط ممتد جنگلهاى كاج پاكوتاه رشد مى كند. قسمت هاى مورد استفاده براى استخراج ماده مؤثر ميوه هاى خشك شده وبرگ گياه مى باشد.
ميوه ها پس از رسيدن جمع آورى و در سايه يا زير آفتاب خشك مى شوند. چنانچه حرارت مصنوعى اعمال شود نبايستى بيش از ۴۵ درجه سانتيگراد باشد. ميوه ها بايستى طورى خشك شوند كه آلوده به كپك نشوند. ميوه هاى خشك شده بدون بو بوده و باعث جمع شدن زبان مى شوند.
برگها بين خرداد تا شهريور جمع آورى مى شوند كه معمولاً به صورت نوارى پهن شده و به مانند ميوه خشك مى شوند. ميوه ها حاوى بيش از ۱۰ درصد تانن و مقادير زيادى قند، پكتين، اسيدهاى آلى و رنگدانه مى باشند. داراى خاصيت قابض و موجب يبوست در روده مى گردد. برگها نيز داراى تانن و موادى كه كمتر مورد شناسايى قرار گرفته و باعث كاهش قند خون مى شوند.
اين دارو داراى خاصيت ضد عفونى كنندگى ضعيف روى عفونتهاى كليه و مثانه است. در بعضى موارد براى كاهش قند خون در ديابت به كار مى رود. ميوه هاى اين گياه به صورت جوشانده شهرت استفاده در درمان اسهال و ادرار است.
هم چنين به عنوان غرغره براى تورم دهان نيز به كار مى رود. جوشانده برگها و پوشش دانه اين گياه به عنوان داروى كمكى در پزشكى در درمان ديابت مصرف مى گردد.
در عين حال ميوه ها بطور وسيعى به عنوان مواد غذايى مصرف مى شوند.دارو فقط به صورت وحشى جمع آورى مى شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید