طعام اسرار

Persian فارسی

تداخلات متفورمين ( metformin ) ، ويتامين ب 12 و كلسيم

متفورمين يكي از داروهاي پايين آورنده ي قند خون است كه در درمان ديابت قندي نوع 2 ( NIDDM ) به عنوان درمان اوليه و يا تؤام با داروهاي ديگر مصرف مي شود . اين دارو در صورت مصرف طولاني مدت ( بيش از 6 ماه ) موجب تخليه ي ذخاير ويتامين ب 12 بدن مي شود و در عمل جذب اين ويتامين اشكال ايجاد مي كند . اين مسئله به طور بالقوه مي تواند به عوارض جانبي چون نقص عملكرد مغزي ، كم خوني و ناراحتي هاي عصبي منجر شود .

يكي از راه حل هاي پيش گيري از وقوع كاهش جذب ويتامين ب 12 ، متعاقب مصرف متفورمين ، مصرف هم زمان مقادير زياد اين ويتامين است . محققان ، راه ديگري را نيز جهت جلوگيري از كمبود ويتامين ب 12 پيش نهاد كرده اند كه همانا مكمل هاي كلسيمي است . مطالعات گروهي از پژوهشگران نشان داده است كه متفورمين ، جذب ويتامين ب 12 را دچار مشكل مي كند . هم چنين مكمل هاي كلسيمي در مقادير 2/1 گرم در روز جذب ويتامين ب 12 را به صورت طبيعي نگاه مي دارند . طبق نظريه ي محققان مذكور، متفورمين به مهار سازو كاري كه وابسته به كلسيم است بر جذب ويتامين ب 12 تأثير مي گذارد و تجويز مكمل هاي كلسيمي مانع اين سازو كار مي شود .

گرچه مصرف مقادير زياد ويتامين ب 12 راه حل ساده تري است ولي با توجه به اين نكته كه كمبود كلسيم يك مشكل به طور نسبي شايع و همگاني است ، شايد بيماران مصرف كننده ي متفورمين به مصرف كلسيم علاقه ي بيش تري نشان دهند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید