طعام اسرار

Persian فارسی
داروهاي گياهي را بي ضابطه مصرف نكنيد

سازمان بهداشت جهاني يك استراتژي يا رهنمود جهاني در خصوص طب و داروهاي سنتي و گياهي ارائه كرده است.

اين اقدام در واكنش به مصرف روز افزون اين گونه داروها صورت گرفته و سازمان بهداشت

جهاني اميدوار است سندي كه از اين رهنمود تهيه كرده است ، به دولتها كمك كند تا بتواند قوانين و مقررات لازم را براي مصرف اين داروها وضع كنند.

تحقيقات سازمان بهداشت جهاني نشان داده است كه در بعضي از كشورها بيشتر داروهايي كه مردم  مصرف مي كنند ، از نوع سنتي است. در اتيو پي اين رقم به 90 درصد مي رسد.

در سالهاي اخير ، مردم در كشورهاي غربي نيز به داروهاي سنتي گياهي هوميوپاتي و مانند آنها رو آورده اند ، به به عنوان مثال ، سه چهارم مردم فرانسه ، دست كم يك بار در عمرشان از داروهاي سنتي استفاده مي كنند.  مقامات سازمان بهداشت جهاني مي گويند كه اين داروهاي غير متعارف از جانب دو گروه زيان مي بينند : يكي مشتاقان و هواداراني كه حاضر به هيچ گونه انتقادي از آنها نيستند و ديگري مخالفان و منتقدان نا آگاه به عقيده اين سازمان ، داروهاي غير متعارف و سنتي نقش مثبتي در طب امروزي دارند ؛ ولي بايد درباره آنها تحقيقات كافي صورت گيرد و برايشان مقرراتي تهيه شود.

بعضي از كشورها مانند چين و ويتنام ، درمان هاي سنتي را در نظام بهداشت و درمان عمومي خود ادغام كرده اند  و سازمان بهداشت جهاني اكنون مي خواهد به كشورهاي ديگر كمك كند تا خط مشي هايي ارائه كنند كه مردم اين كشورها بتوانند از مزاياي اين گونه داروها بهره گيرند ودر  عين حال از خطرات احتمالي آن مصون باشند.

هر چند كه دنياي غرب ، داروهاي غير متعارف را “ طبيعي ” و “ ملايم ” مي پندارند ؛ ولي تعدادي از اين مواد به اندازه داروهايي كه كارخانه هاي داروسازي غربي مي سازند ، قوي است و مي تواند همان اثرات طبي نامطلوب را در بر داشته باشد.

بسياري از پزشكان مايلند كه داروهاي سنتي نيز پيش از عرضه شدن به بازار براي فروش ، مانند داروهاي متعارف در آزمايشگاه ها به طور دقيق آزمايش شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید