مكان تداخل آب گريپ فروت با داروهاي پايين آورنده فشارخون

آب گريپ فروت ممكن است با داروهاي پايين آورنده فشار خون تداخل ايجاد نمايد.

نتايج تحقيقات نشان داده آب گريپ فروت از متابوليسم پيش سيستمي بعضي داروها ممانعت مي‌كند.

بيشتر داروها محلول در چربي هستند، اكسيداسيون در ديواره روده و كبد به وسيله ايزوآنزيم‌ها داروها را قابل حل در آب كرده و آن را براي دفع كليه مناسب مي‌كند.

نارين ژنين حاصل از متابوليت آب گريپ فروت به اين ايزو آنزيم وصل شده و به عنوان سوبسترا يا ممانعت كننده با متابوليسم داروهاي اكسيد شده به وسيله همين ايزو آنزيم تداخل مي‌نمايد و از اين رو غلظت سرمي داروهاي پايين آورنده فشار خون افزايش مي‌يابد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید