طعام اسرار

Persian فارسی
تشخيص تداخلات دارو – غذا

بطوركلي مي‌توان از مقياس‌هاي زير به منظور تشخيص افتراقي عوارض جانبي واقعي و ظاهر تداخلات دارو- غذا سود جست.

1-ارتباط بين مصرف دارو يا خوردن غذا با دارو و اثرات جانبي بوجود آمده بايد مورد اطمينان باشد.

2-بايد رابطه زماني مدللي بين مصرف دارو يا تركيب غذا و دارو، و اثر مشاهده شده وجود داشته باشد.

3-اين ارتباط (ذكر شده در بند يك) بايد متوجه و پذيرفتني باشد با وجود اين مانند ساير عوارض جانبي دارو، تداخل با غذا مي‌تواند تحت تأثير خواص ذاتي دارو، رژيم داروئي و يا خصوصيات فرد مصرف كننده دارو واقع شود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید