طعام اسرار

Persian فارسی
بعضي از داروهايي كه موجب تغيير و يا نقصان حس چشايي مي شوند:

Acetyl  salfasalicylic

Amphetamines

Amylocaine

Benzocaine

Clofibrate

Griseofulvin

Lidocain

Lithium carbonate

Phenytoin

Meprobamate

5-fluorouracil

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید