طعام اسرار

Persian فارسیداروهايي كه  سبب كاهش كلسيم خون (هيپو كلسيمي) مي شوند.

Cholestyramine  

Colestipol   

Furosemide

Isoniazid

Phenytoin

Ethacrynic   acid

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید