طعام اسرار

Persian فارسی
داروهايي كه سبب افزايش كلسيم خون (هايپر كلسيمي) مي شوند

تيازيد ها مانند  

Hydrochlorothiazide

Methylclothiazide

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید