طعام اسرار

Persian فارسی
داروهايي كه موجب افزايش  گلوكز خون( هايپر كلسيمي) مي شوند

Baclofen

Corticosteroids:                                         Hydrocortisone

Ephedrine                                                 Methylprednisolone

Pnenylephrine                                            prednizone

Phenylpropanolamine                                 prednizolone

Pseudoephedrine                                        Hydrochlorothiazide

Thiazides                                                   Mwthylclothiazide

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید