طعام اسرار

Persian فارسی-داروهايي كه سبب كاهش پتاسيم خون ( هيپو كالمي) مي شوند.

Acetazolamide

Bisacodyl

Bumetamide

Ethacynic-acid

Furosemide

Thiazides

Hydrochlorothiazide

Methylclothiazide

Salicylates:در دوز هاي بالا Aspirin                                                            

Corticosteroids:

Prednisone

Prednisolone

Methylprednisolone

Lithium     carbonate                           Hydrocortisone


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید