طعام اسرار

Persian فارسیداروهايي كه سبب افزايش  پتاسيم خون( هايپر كالمي) مي شوند.

Amiloride                               Isoniazid

Indomethacine                       spironolactone  

Methyldopa                           Triamterene

Ibuprofen

Piroxicam

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید