طعام اسرار

Persian فارسی

 

حرکات انقباضی ایستا برای سالمندان
تمرينات انقباضي ايستا تمريناتي هستند كه در حين انجام آن، طول عضله تغيير نمي كند. اين تمرينات نيز به تقويت عضلات كمك مي كند. با كمي دقت متوجه مي شويد در بسياري از ساعات روز بي حركت هستيد. مثلاً زماني كه حوصلة انجام هيچ كاري را نداريد و دراز كشيده ايد، زماني كه تلويزيون تماشا مي كنيد، زماني كه در پارك نشسته ايد و يا منتظر آمدن اتوبوس ايستاده ايد و يا سوار اتومبيل هستيد. تمام اين زمان ها فرصت خوبي است كه شما تمرينات انقباضي ايستا را انجام دهيد. هر حركت را 5 تا 10 بار انجام دهيد. دقت كنيد در حين انجام اين حركات نفس خود را حبس نكنيد.
نمونه هايي از تمرينات انقباضي ايستا
1- روي زمين بنشينيد. پاها را دراز كنيد. عضلات ران خود را سفت كنيد. از يك تا  ده بشماريد. در حين انجام حركت نفس بكشيد. سپس عضلات را رها كنيد.دقت كنيد كه پشت شما صاف باشد. اين حركت براي مفصل زانو بسيار مفيد است.
2- در بين چارچوب يك درب بايستيد. دست هاي خود را در امتداد شانه ها به چارچوب تكيه داده و از دو طرف به چار چوب فشار آوريد. از يك تا ده بشماريد و رها كنيد.در حين انجام حركت نفس بكشيد.
ورزش به آرامش و كاهش اضطراب كمك مي كند.
3- صاف بنشينيد. كف دستها را به يكديگر چسبانده و فشار دهيد.از يك تا ده بشماريد و رها كنيد.در حين انجام حركت نفس بكشيد.
4-به پشت بخوابيد. زانوها را خم كنيد (كف پا روي زمين باشد). دست ها را در طرفين بدن قرار دهيد با انقباض عضلات شكم سعي كنيد كمررا به زمين بچسبانيد. از يك تا ده بشماريد و سپس رها كنيد.در حين انجام حركت نفس بكشيد. اين حركت براي كساني كه شكم بزرگ دارند و قوس كمري شان افزايش يافته است بسيار مناسب است، انجام اين حركت به برطرف شدن خستگي و درد كمركمك مي كند. انقباض عضلات شكمي را در حالت نشسته يا ايستاده نيز مي توانيد انجام دهيد.
ورزش به حفظ قوام پوست و جلوگيري از چروكيدگي آن كمك مي كند.
 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید