طعام اسرار

Persian فارسی


ديابت حاملگي چيست ؟
به ديابتي که در جريان حاملگي بروز مي کند ديابت حاملگي مي گويند . ديابت حاملگي در 2 تا 3 در صد خانمهاي حامله اتفاق مي افتد . پزشکان اندازه گيري قند خون کليه خانهاي حامله را در حوالي هفته 26 حاملگي ضروري مي دانند . در اين زمان نياز مادر به انسولين افزايش مي یابد . در صورتيکه لوزالمعده مادر نتواند اين افزايش نياز را با ترشح انسولين بيشتر جبران نمايد ديابت حاملگي پديدار مي شود .
 در خانمهايي که
*چاق هستند
* سابقه فاميل ديابت دارند
* سابقه زايمان بچه مرده دارند
* سابقه تست تحمل کلوکز طبيعي دارند ، شانس پيدايش ديابت حاملگي بيشتر است.


نحوه درمان ديابت حاملگي چگونه است ؟
اساس درمان ديابت حاملگي رژيم غذايي است . متخصص تغذيه در برنامه ريزي غذايي که  در آن کليه نياز هاي شما در جريان حاملگي بطور کامل در نظر گرفته مي شود شما را کمک و راهنمايي خواهد کرد . صرف 6 وعده غذاي اندک و محدود کردن مصرف مواد قندي بهترين روش براي کنترل قند خون در جريان ديابت حاملگي است . ورزش و فعاليت بدني نيز در کنترل قند خون شما اهميت دارد . قدم زدن پس از صرف غذا روش آساني برآي پايين آوردن قند خون است شما با اندازه گيري قند خونتان در منزل تاثير رژيم  غذايي  را در کنترل قند خون خويش ارزيابي کنيد .
چنانچه رژيم غذايي بتنهايي نتواند قند خونتان رلا بطور مطلوب کنترل کند تزريق انسولين تا ختم حاملگي  ضروري خواهد بود . براي کنترل قند ي که از مادر به بچه مي رسد کنترل قند خون مادر ضروري است ورود قند زياد از مادر به جنين موجب مي شود که لوزالمعده جنين انسولين بيشتري توليد وآزاد نمايد . انسولين زياد همانند يک هورمون رشد عمل مي کند . بنابراين ، قند خونهاي بالاي مادر موجب اختلالاتي در رشد  و تکامل طبيعي بچه مي شود .
آيا بعد از تولد ديابت من تداوم پيدا خواهد کرد ؟
به فاصله کوتاهي بعد  از ختم حاملگي ، در 98  درصد خانمهاي مبتلا به ديابت  حاملگي قند خون بحد طبيعي برميگردد. حدود 30 درصد اين خانمها در 5 سال آينده و قريب 60 در صد آنان در ده سال آينده دچار ديابت پايدار مي گرددند احراز و نگهداري وزن بدني مطلوب خطر پيدايش ديابت را در آينده در چنين خانمهايي کاهش مي دهد.

نتيجه
هر اندازه اطلاعات بيشتري در زمينه ديابت  و حاملگي کسب کنيد ، خواهيد توانست براحتي از بروز حوادث و مشکلات احتمالي جلوگيري و يا برطرف نماييد . بعلاوه شانس شما براي داشتن يک بچه سالم بشدت افزايش مي يابد .کنترل دقيق ديابت بدن شما را قادر مي سازد که با تغيير ناشي از حاملگي تقريبا بطور طبيعي کنار بيايد .چنانچه براي رسيدن به يک کنترل مطلوب با عاضاي تيم مراقبت روزمره از خود را بعهده داريد کنترل دقيق ديابت بدن شما را قادر مي سازد که با تغييرات ناشي از حاملگي تقريبا بطور طبيعي کنار بياييد. چنانچه براي رطيدن به يک کنترل مطلوب با اعضاي تيم مراقبت خود همکاري کنيد ، براحتي مي توانيد خطرات ناشي از قند خون بالا و توليد کتونها را درک و از آنها جلوگيري کنيد . با مراقبت دقيق و جدي  از خودتان شامس شما براي داشتن يک بچه طبيعي و سالم بهمان اندازه شانس يک مادر حامله غير ديابتي مي باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید