طعام اسرار

Persian فارسی


نو شابه در بوفه مدارس
در مطالعه‌اي كه در سال 2003 در دانشگاه كاليفرنيا به انجام رسيد،معلوم شد بچه‌هاي دبستاني بيشترين مواد غذايي چرب را در مدرسه و بوفه ها تهيه مي‌كنند و تخمين زده شد كه هر بچه،26 گرم چربي را در زنگهاي تفريح از بوفه ها دريافت‌ مي‌كند. اين ميزان در يك رژيم غذايي سالم بايد معادل 20 باشد. در ضمن كودك در هنگام ناهار، از غذاهايي كه در مدرسه به فروش مي رسند،31 گرم چربي دريافت مي‌كند در حالي كه اگر اين غذاها در منزل تهيه شود چربي دريافتي به 21 گرم تقليل مي يابد. مطالعه ديگري هم كه در سال 2004 در مركز علوم ايالات متحده به انجام رسيد، نشان داد قسمت بزرگي از مواد غذايي كه در بوفه مدارس به فروش مي‌رسد، مواد غذايي پرچرب و نوشيدنيهاي شيرين است. از آن بدتر اين كه 75 درصد از نوشيدنيها را نوشيدنيهاي گازدار شيرين و آبميوه‌هاي آماده و 80 درصد از مواد غذايي را انواع آبنباتها، چيپس و انواع شيريني جات تشكيل مي دهند. اين درحالي است كه بچه ها در مقاطع راهنمايي، كمترين مقدار ميوه ها، سبزيجات و شير و بيشترين مصرف انواع نوشيدنيهاي شيرين و سبزيجات پر چرب نظير سيب زميني سرخ كرده را دارند.


دكتر مسعود كيمياگردر مورد بوفه‌هاي مدارس مي گويد:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید