طعام اسرار

Persian فارسی

 

نوع غذایی که در صبحانه می خورید میزان قند خون راتحت تاثیر قرار می دهد. 
- بررسی های زیاد در این باره انجام شده است، صبحانه خوردن بروش انگلیسی ها، آمریکائیها، فرانسویها و آلمانیها همه ناقص بوده و کمبود افراط و تفریط بسیاردر آنها  مشاهده  شده است ، بطوریکه صبحانه های پر چربی، پرگوشت و قند زیاد در داخل نوشابه ها نتوانستند، میزان قند خون را بمدت چند ین ساعت در حد عالی نگه دارند.
تا اینکه به صبحانه های مختلف، تخم مرغ، شیر اضافه شد، آنوقت قندخون بمیزان مطلوب و بسطح ایده آل افزایش یافت و تا ظهر در حد کافی و عالی باقی ماند.
- این دانشمندان سپس به بررسی تاثیر صبحانه های گوناگون بر شادابی داوطلبان در بعد از ظهرها پرداختند. بدین ترتیب که به افراد، با صبحانه های گوناگون در موقع ناهار تنها یک  ساندویچ  پنیر با نان سبوس نگرفته، باضافه یک لیوان شیر کامل دادند. سپس نمونه خون هر یک ساعت گرفته شد، در همه داوطلبین ( قند خون ) پس از ناهار افزایش یافت، آنانکه در صبحانه تخم مرغ و شیر کامل خورده بودند سطح قند خونشان در طول بعد از ظهر خوب و بالا بود. کسانیکه نمی توانند شیر را تحمل کنند می توانند بجای آن ماست بخورند.
-در مورد صبحانه هائی که پیش از ظهر، قند خون آن افراد پائین بود، فقط بمدت چند دقیقه بعد از ناهار قند خونشان افزایش یافت و بسطح شادابی و توانمندی رسید و سپس پائین افتاد و تمام بعد از ظهر پائین ماند. از این رو انتخاب نوع غذا برای صبحانه می تواند در طول روز باعث خستگی شما شود و یا از ایجاد خستگی در شما جلوگیری کند.
- در دانشگاه هاروارد در مورد نوع صبحانه و قند خون، بررسی های تکان دهنده ای صورت گرفته است : در دو گروه مجزا صبحانه های پرچربی و گوشت و مواد قندی فراوان، ولی تصفیه شد، پرورده شده و پالایش یافته به افراد داده شده در نتیجه قندخون بطور سریع بالا رفت و پس از مدتی کم به درجه بسیار پائین سقوط کرد واین سقوط سطح قند خون، در اثر کربوهیدراتهای تصفیه شده ، مثلا قند و شکر سفید می باشد، که بسرعت جذب و قند خون را بالا می برد و موجب ترشح بیش از اندازه (انسولین ) می گرددو سپس سریع سقوط می کند.
- تنها در گروهی که صبحانه آنها شامل پروتئین کافی، تخم مرغ و مخصوصا غلات و حبوبات کامل ، با پوست و سبوس گنجانده شده بود، قند خون بتدریج بالارفت ولی تا ظهر ثابت ماند.
- آنگاه آزمایش سرعت متابولیسم و سوخت و ساز در هر دو گروه بعمل آمد، متابولیسم و تولید انرژی در گروه اول و بعداز خوردن صبحانه پرچربی و قند و نشاسته تصفیه شده فقط کمی افزایش یافته بود و سریع بود و ناپایدار. در تمام شش ساعت مدت آزمایش به همان درجه باقی ماند.
- این آزمایش در دانشگاههای دیگر نیز صورت گرفته است و همه گزارش می کنند، تنها وقتیکه غذای مرکب از هیدراتهای کربن مرکب ، حبوبات ، غلات کامل ، پروتئین و چربی متعادل خورده شود ، گلوکز خون بتدریج جذب می گردد ، حرارت برای ساعتها در درجه بالا باقی می ماندو سطح قند خون ساعتها سقوط نمی کند.
- صبحانه را زیاد نخورید ، صبحانه را خوب بخورید. آن وقت که در صبحانه شکر سفید بشکل مربا و نان سفید تصفیه شده بدون سبوس نوش جان می کنیم و با چای شیرین مخلوط کرده بمعده می فرستیم شکر و قند ساده بسرعت وارد خون می شود و ممکن است در مدت چند دقیقه قندخون از 80 میلی گرم به 150 میلی گرم برسد.
- وقتی قند خون بسرعت بالا رود لوزالمعده سالم را به ترشح ( انسولین) تحریک می کند . انسولین به نوبه خود کبد وعضلات را وامی دارد که قند را جذب نموده آنرا بصورت ( گلیکوژن ) ذخیره نمایند و مازاد قند را به چربی تبدیل و بدینسان از دفع قند از راه ادرار جلوگیری نمایند.
- با این همه تداوم هضم یک غذای پرقند و نشاسته تصفیه شده که ادامه دارد همچنان گلوکز وارد خون می شود و جریان قند به خون افزایش می یابد در نتیجه بی وقفه از لوزالمعده خواسته می شود بیشتر و باز هم بیشتر (انسولین ) بفرستد. لوزالمعده دستور را اجرا می کند و بیش از اندازه تحریک می شود و برابر کارائی خود بیش از حد ( انسولین) می فرستد.
- متاسفانه موجودی بیش از حد قند در خون با منظور اصلی هدف از نیاز به قند (که تولید انرژی است ) جور درنمی آید و در اثر ترشح بیش از حد انسولین قند از خون دیگر بیشتر برداشته می شود و نتیجه آن خستگی و خمیازه ، سقوط فشار خون و هیپوگلسیمی است .
- هر چند بیشتر قند و نشاسته خورده شود تولید ( انسولین ) شدت می یابد و مانند (تفنگ ماشه کشیده ) می گردد، اینگونه اشخاص در خود حالت ( انسولین زدگی ) ایجاد می نمایند که برای سلامتی زیانبخش است .
- بد غذایی ،بجای قند ، پروتئین باارزش بدن را تلف می کند. سلولها می توانند فقط مقدار کمی ( گلیکوژن ) در کبد و عضلات ذخیره کنند، ناگزیر قند اضافی خورده شده به چربی تبدیل می گردد. ولی پس از آنکه عمل هضم انجام شد تنها منبع قند خون گلیکوژن ذخیره است که دوباره تجزیه و به قند تبدیل می شود این قند نیز فورا به مصرف می رسد به ویژه وقتی فعالیت بدنی شدید و ورزش سخت صورت گیرد، گلوکز خون دوام نمی آورد .
- پس بیشتر سلولها برای تولید انرژی فقط بسوزاندن چربی می پردازند اما متاسفانه چربی بدون وجود قند بطور کامل نمی سوزد و مقدار تفاله بشکل ( آستون ) ودو اسید چرب، که هر سه زیانبخش است به جای می گذارد. در این حالت انرژی فروکش می کند و اسیدها محیط قلیائی خون را اسیدی می کنند بدن ترش شده و اسید لاکتیک در عضلات تشکیل و خستگی و درد ایجاد می کنند.
- چون سلولهای  مغزی و اعصاب برای ادامه حیات نیاز مطلق به قند دارند و فقط  قند مصرف می کنند، پس غده فوق کلیوی به ترشح ( کورتیزون ) می پردازد و در نتیجه سلولهای بدن شکسته و متلاشی می شوند تا قسمتی از پروتئین موجود در آنها به قند بدل شود. از این رو عادت به بد غذایی، دستگاه عصبی را ناچار می کند که به صورت ( انگل) از سایر بافتهای بدن گذران کند . آدل دیویس.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید