رشد ناكافي (FTT )


رشد ناكافي (FTT )

اين اصطلاح براي توصيف رشدناكافي دريك كودك خردسال به كارمي رود.گرچه اين اصطلاح ممكنست به وزن كمترازسومين صدك روي منحني استاندارد رشد اشاره كند؛ليكن بسياري ازكودكان زيرسومين صدك ؛طبيعي مي باشند وبرخي ازكودكان بالاي سومين صدك؛ممكنست ازصدك بسياربالاتري سقوط كرده ودچار رشدناكافي شده باشند.به طورمكرر ديده مي شود كودكي كه وزن اودر 9-6 ماه اول بالاي صدك هفتادوپنجم است؛از 18-9 ماهگي به صدك پنجاهم ياپايين ترسقوط كرده وسپس درهمان صدك باقي مي ماند.هنگامي كه افت صدك بسيارزياد باشد مقايسه صدك وزن كودك باصدك قد ودورسرش مفيد خواهدبود.

دريك زمان كوتاه كودكي كه دچار رشدناكافي مي شود نخست صدك وزنش سقوط مي كند وپس از آن قد ودور سرش .باگذشت زمان ؛صدك قد نيزسقوط خواهدكرد؛ولي معمولا دورسرجز درموارد شديد تغييري نمي كند.

علل رشدناكافي شامل ؛علل رواني – اجتماعي ؛ناتواني درمكيدن يابلعيدن يا جويدن؛سوء هضم ؛سوء جذب به علت بعضي بيماريها مثل سلياك؛ نارسايي كليوي ؛اختلالات سيستم عصبي مركزي؛سموم متابوليك؛انسداد نسبي روده ؛فتق هياتال ؛ريفلاكس؛افزايش ميزان سوخت وساز (پركاري تيروئيد؛نارسايي قلب؛سرطانها ؛بيماري التهابي روده؛عفونت مزمن )؛سوختگيها؛ اختلالات كروموزومي؛ عفونت باويروس نقص ايمني وساير علل مي باشد.

وجودمشكلات رفتاري دركودك ياخواهران يابرادران او؛ازقبيل گريه زياد؛مشكلات انضباطي ؛اختلالات خواب ومشكلات تغذيه اي غالبا با كاركرد نامناسب خانواده همبستگي دارند.

علائمي كه دركودكان دچار محروميت محيطي ديده مي شود شامل نخوابيدن وبي حركت ماندن (نگاه سرد ويخ زده وبي احساس) ؛لبخند زدن بسياركم ؛كاهش توليدصدا؛مقاومت نسبت به دربغل گرفته شدن و……

درمان :معاينه توسط متخصص اطفال درچندين نوبت ضروري است .دربعضي موارد بستري دربيمارستان ونظارت بر وزن گيري وي پس ازدريافت كالري كافي ؛ضرورت دارد.
اهميت FTT غير عضوي دردوسال اول زندگي از اين نظرمهم است كه درصد بالايي ازآنها (67-15 درصد)دچارعقب ماندگي ؛67-37 درصدمشكلات يادگيري تحصيلي و48-28 درصد اختلالات رفتاري را درسن 11-3 سالگي نشان مي دهند.
يك برنامه منطقي مقدماتي سرپايي شامل رژيم غذايي مناسب براي كودك وثبت دقيق وروزانه تغذيه ودفعات ؛وهمچنين حجم وقوام مدفوع مي باشد.اگربااجراي اين برنامه وضعيت بيمار مشخص نشده وكودك ظرف چند هفته علائم رشد جبراني رانشان نداد؛چون تغذيه ناكافي در دو سال اول زندگي براي رشد مغزعامل تعيين كننده اي محسوب مي شود؛بستري كردن كودك الزامي است.

به اميد شفاي تمامي بيماران - دكتر محمد حسين باوقار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتبـاط با ما

با ما تماس بگيريد

  • تلفن: 44254747 (021)
  • وب سايت: www.taamasrar.com
  • وب سايت: www.sibdiet.com
  • آدرس ایمیل: تماس با ما
  • آدرس: تهران، بولوار اشرفی اصفهانی، بولوار مرزداران، نبش خیابان حضرت ابوالفضل، پلاک 2، واحد 2

logo-samandehi