تغذيه ازراه لوله در نوزادان نارس


تغذيه ازراه لوله در نوزادان نارس

تغذيه ازراه لوله

ادعا گرديده که تغذيه شيرخواره اي که در هنگام تولد وزنش کم بوده ازراه ترانس پيلوريک (ژوژنال يا از راه دوازدهه مفيد است زيرا از بروز مشکل اتساع معده پيش گيري خواهد کرد .همچنين براي تنفس ريوي هنگامي که تغذيه از طريق سيستم درون ژوژنوم يا دوزدهه صورت مي گيرد خطر کمتري پيش مي آيد زيرا شير در پايين تر از منطقه اسفنکتر باب المعده تزريق مي گردد بنابراين دوره هاي ريفلاکس (reflax)کاهش مي يابد .بااين همه وجود چنين لوله اي مي تواند سبب پس زدن مواد به درون معده گردد .پاره اي از پژوهشگران نشان داده اند که تغذيه ترانس پيلوريک براي رشد سودي در بر ندارد (درو و ديگران ،1979،ليينگ وديگران 1986).وارد کردن شير يا هر ماده ديگر به روش مستقيم به درون روده باريک به روشني از روش تزريقي کمتربه فيزيولوژي بدن نزديک است .حتي قرار داردن يک لوله پلاستيکي سيلاستيک در درون ژوژنوم ممکن است سبب سوراخ شدن اندام يا نکروز شده مخاط دروني قولون وروده باريک گردد .تزريق غذاهاي هيپراسمولار مي تواند سبب سوء جذب چربي گردد زيرا ليپاز بزاقي مورد استفاده واقع نمي شود .محل قرار گرفتن نوک لوله را بايد از طريق پرتونگاري تعيين کرد زيرا اغلب اوقات غير ممکن است بتوان توسط يک سوند داراي سوراخ ريز مايعات را بيرون کشيد تا بتوان وجود زرداب و PHقليايي را مشخص کرد .افزون براين چنانچه پروتئينها ،سموم و ميکروبهاي بيماري زا از راه يک سيستم باي پاس به داخل تن تزريق گردند خطرات بيشتري در پي خواهند داشت .بدين دلايل و دلايل ديگر ،بسياري از مابه روش تغذيه درون معده اي بازگشت کرده ايم (لينگ و ديگران ،1986).چنانچه بخواهند از سيستم تغذيه ترانس پيلور يک سود جويند بايد اين عمل را به مراکزي که در آنجا کادر پرستاري و پزشکي متخصص وجود دارد واگذار کنند.

تزريق ثابت و پيوسته نسبت به روش تزريق حجيم و دم به دم برتري دارد زيرا ثابت شده است که از اين راه وزن بيشترفزوني مي يابد (توس ،کينان و هومان ،1987)گرچه استفاده ،از اين سيستم مستلزم آن است که پرسنل پرستاري بيمارستان مراقبت کنند که لوله در جاي خود باقي بماند در ميزان کلسيم و فسفر غذا مي توان تغييراتي صورت دادزيرا بايد رسوب مواد به جدار لوله در دوره تزريق را در نظر گرفت .

گزينش نوع تغذيه

در هنگام انتخاب نوع تغذيه مناسب ،راهاي گوناگوني پيش پاي مادران وپزشکان قرار دارد که عبارتند از :شير خود مادر،شير مادر دوشيده شده ،پاستوريزه شده و گرد آوري شده در بانک شير،شير مادر تقويت شده و شير خشک هاي ويژه شيرخوارگان هر يک از اين راهها داراي امتيازات و معايبي است و عواملي چون تمايل پدران و مادران ،زمينه هاي فرهنگي ،دردسترس قرار داشتن شير ،وزن شير خواره ،مدتي که نوزاد در رحم مادر بوده و سن نوزاد را بايد پيش از تصميم گيري در نظر گرفت .

منبع: کتاب


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتبـاط با ما

با ما تماس بگيريد

  • تلفن: 44254747 (021)
  • وب سايت: www.taamasrar.com
  • وب سايت: www.sibdiet.com
  • آدرس ایمیل: تماس با ما
  • آدرس: تهران، بولوار اشرفی اصفهانی، بولوار مرزداران، نبش خیابان حضرت ابوالفضل، پلاک 2، واحد 2

logo-samandehi