صفحه اصلی  //  صد موضوع و هزاران مقاله  //  تغذیه کودک  //  عمال کليه و سديم و بررسي کانيها در نوزادان نارس

عمال کليه و سديم و بررسي کانيها در نوزادان نارس
اعمال کليه و سديم و بررسي کانيها در نوزادان نارس

اعمال کليه و سديم

در نوزاداني که کمتر از 34 هفته را در رحم مادر سپري کرده اند ،فعاليت کليوي به نحو برجسته اي کاهش يافته است .گنجايش تطبيقي کليه پايين است و هومئوستاز سديم را بايد به دقت مورد مراقبت قرارداد.ميزان دفع سديم از راه ادرار در نوزادان نارس بسيار بالا است و هيپوناترمي (کمبود سديم )ممکن است پيش آيد (انگکه و ديگران ،1978).اعمال توبولهاي کليوي به سرعت پس از تولد تکوين مي يابد و نياز هاتغيير مي کند .براي 4 هفته ،نخست ،در شير خوارگاني که پس از کمتر از 30 هفته باردار به دنيا آمده اند 5mmo1/kgسديم درروز مورد نياز است براي شير خوارگاني که پس از 35-30هفته بارداري به دنيا آمده اند 4mmo1/kg،طي 4-3 هفته ،نخستين مورد لزوم است ،پس از 35 هفته بارداري 2/5-3mmo1/kgبراي 4-2 هفته اول زندگي کافي است .

تويولهاي ديستال بايد پس از اين مدت به اندازه کافي بالغ و کامل شده باشند تا بتوانند مقادير نرمال سديم را برداشت کنند .

کانيها در نوزادان نارس

آهن

اندوخته هاي آهن در تن نوزادان نارس اندک است و بنابر اين احتمال پديد آمدن کم خوني در آنان وجود دارد .با اين همه مصرف تقويتي در مراحل اوليه رشد ،معايبي شامل بروز کمخوني هموليتيک را در پي دارد که ممکن است بر اثر کمبود ويتامين Eبه وجود آيد .با اين همه در آزمايش کنترل شده اي که در کانادا برروي مصرف ويتامين Eتقويتي به عمل آمد آشکار گرديد که اين عمل هيچ سودي براي پيش گيري از بروز کمخوني در شير خوارگان نارس در بر ندارد (زيپورسکي و ديگران ،1987).برآنند که مصرف مکمل آهن در طي نخستين ماه زندگي ضروري نيست و اين مواد وييگيهاي گند زدايي شير مادر را از بين مي برد .پس از اين دوره ،مقدار آهني که داده مي شود به وزن نوزاد در هنگام به دنيا آمدن بستگي خواهد داشت :چنانچه وزن نوزاد در هنگام تولد کمتر از 1000گرم باشد ،روزانه به (4mg)mmo17% آهن به ازاي هر کيلو از وزن نياز خواهد داشت .براي وزن 1500-1000گرم ،روزانه mmo1 (3mg)/kg53%وبراي وزن 2500-1500گرم روزانه mmo1(2mg)/kg35%آهن بسنده مي نمايد .مصرف مکمل آهن رابايد تا 15-12 ماهگي ادامه داد.

مس

کمبود مس مي تواند باعث بروز پوکي استخوان و حالات غير عادي متافيز گردد که بر اثر عکسبرداري معلوم خواهد شد که چندان تفاوتي با آنچه در بيماري را شيتيسم ديده مي شود ندارد .مس وروي همراه با آهن نزديک به پايان دوره بارداري در جگر رويان گرد مي آيند وبنابر اين نارس بودن نوزاد سبب مي گردد اندوخته هاي کافي اين مواددربدن او به وجود نيايد.افزون براين،افزايش روتين مکمل آهن به پاره اي از انواع شير خشک سبب مي گردد ميزان در دسترس بافتها قرار گرفتن روي ومس پائين مي آيد.از سوي ديگر ميزان در دسترس بافتها قرار گرفتن مس تا اندازه اي به ميزان نسبي فلزات ديگر از قبيل روي وکادميوم بستگي دارد.تا کنون ميزان دقيق  نياز به اين مواد مشخص نشده است وحالات کمبود آنها ممکن است پديد آيد(يوآن وديگران ،1979 )آژت وديگران، 1980،نويسندگان اين کتاب،1987).

سلنيوم

در اثر انتقال خون ،روزانه 5/0 ميلي گرم سلنيوم به ازاي هرکيلوگرم از وزن تن فراهم مي آيد.چنانچه ميانگين دريافت روزانه برابر mg/kg  73/1ازوزن مي باشد ،باعث سقوط ميزان سلنيوم در شير خورگان نارسي که از طريق روده اي تغذيه مي شود خواهد شد (فريل و ديگران ،1984)،شير خوارگاني که به طور کامل با روش تزريقي تغذيه مي شوند روزانه به 3mg/kgازاين عنصر نياز دارند .

کلسيم و فسفر

کمبود ميزان کانيها استخوان که به تغييرات راشي تيسمي منجر مي گرددمکررادر شير خوارگاني که وزنشان به هنگام به دنيا آمدن کم بوده ديده مي شود .

آنهايي که وزنشان کمتر از 1500گرم بوده است رابايد با بررسي ميزان آلکالين فسفاتاز استخوان جهت يافتن شواهد بيماري نرم استخوان مرتبا تحت مراقبت قرار داد(اندازه گيري ايزو آنزيمها ايدآل ليکن الزامي نيست )و سپس تشخيص را با عکسبرداري از مچ دست توسط پرتوايکس مورد تاييد قرار داد.جذب کلسيم در هنگام تولد وزنشان خيلي پايين بوده بسنده نيست .مقدار و نوع چربي ،مقادير نسبي کلسيم و فسفر و ويتامين Dهمگي برروي ميزان جذب کلسيم تاثير خواهند داشت.شيرهايي که براي تامين نياز هاي نوزاداني که در هنگام تولد وزنشان کم بوده تهيه شده بايد نسبت به فرمولهاي نرمال داراي مقدار کلسيم و فسفر بيشتري باشد .کاربرد مکمل کلسيم وفسفات که پس از آزمايش خون براي رفع کمبود به شير افزوده مي شود توسط وايت لا (1986)شرح داده شده است .

بهترين نسبت کلسيم :فسفر تعيين نگرديده است و توصيه هاي کنوني براي مصرف اين مواد برابر مقاديري است که براي شير خورگان 2-2/1کيلو گرمي که به موقع به دنيا آمده اند توصيه گرديده است .مدارک کافي براي اثبات افزايش نياز به منيزيم در دست نيست .گرچه به نظر مي رسد ميزان بالا ي نگهداري اين عنصر در بدن مستلزم ان باشد که اين عنصر بيش از انچه در شير مادريا در شير خشک هاي نرمال که براي شير خوارگان تهيه مي شود موجود است به بدن شير خواره برسد.

منبع: کتابنوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتبـاط با ما

با ما تماس بگيريد

  • تلفن: 44254747 (021)
  • وب سايت: www.taamasrar.com
  • وب سايت: www.sibdiet.com
  • آدرس ایمیل: تماس با ما
  • آدرس: تهران، بولوار اشرفی اصفهانی، بولوار مرزداران، نبش خیابان حضرت ابوالفضل، پلاک 2، واحد 2

logo-samandehi