صفحه اصلی  //  صد موضوع و هزاران مقاله  //  تغذیه کودک  //  ناخوشيهاي مرتبط با تغيير نيازهاي غذايي نوزاداني که بهنگام تولد وزنشان کم يا خيلي کم بوده است

ناخوشيهاي مرتبط با تغيير نيازهاي غذايي نوزاداني که بهنگام تولد وزنشان کم يا خيلي کم بوده استناخوشيهاي مرتبط با تغيير نيازهاي غذايي نوزاداني که بهنگام تولد وزنشان کم يا خيلي کم بوده است .

نوزاداني که به هنگام تولد وزنشان کم يا خيلي کم بوده است .

بناير تعريف نوزاداني که به هنگام تولد وزنشان کمتر از 5/2کيلو گرم باشداز نوزادان سبک وزن (lbw)وآنهايي که وزرنشان به هنگام زاده شدن کمتر از 5/1 کيلو گرم باشد را خيلي سبک وزن (ylbw)مي نامند.تقريبا به يک سوم نوزادان سبک وزن مي توان اصطلاح داراي تاخير رشد درون زهداني (iugr)يا کوچک براي سن رويائي (sga)را اطلاق کرد.اين تعريف با واژه،زايمان پيش از موعد،که به نوزادان نارس که مدت 37 هفته دررحم مادر بوده اند اطلاق مي شود مغادير دارد .چنانچه وزن براي سن بارداري مناسب باشد (aga)،آن وقت نوزاد داراي تاخير رشد نيست .مشکلات کلينيکي ونياز هاي تغذيه اي نوزادان نارس با مشکلات و نيازهاي نوزادان داراي تاخير رشد درون زهداني (iugr)مانندگي ندارد..

تغذيه از راه دهان

رشد و انرژي

بسياري از متخصصين نوزادان برآنند که ميزان رشد در نوزادان خيلي پيش از موقع به دنيا آمده اند بايد همانند رشدي باشد که در درون زهدان صورت مي گيرد .

به دليل نياز نسبتا بالاي نوزادان سبک وزن به انرژي،مصرف جيره هاي مولد کالري زياد مطلوب است .با اين همه چنانچه حجم مواد مصرفي روزانه چه به شکل خوراکي وچه به شکل تزريقي از   150m1/kg  وزن تجاوزکند خطر باز ماندن کانال بين شريان ريوي و و سرخرگ آئورت وجود خواهد داشت. برعکس چنانچه حجم غذا کمتر از120m1/kg ،چگالي انرژي غذا بايد بسيار بالا باشد تا ميزان انرژي دريافتي به حد کافي برسد .غذاهاي هيپراسمولارممکن است با يکي از علل بروز کليت نکروز دهنده ونيز تشکيل لاکتوبنزوآر مرتبط باشد .چنين مي نمايد که کمينه ،انرژي مورد نياز ،برابر 120kca1(500kj)/kgوزن بدن درروز است ودر عمل اين مقدار دريافت انرژي براي بيشتر نوزادان سبک وزن (lbw)رضايت بخش است .اين جنبه تغذيه وکل موضوع نياز هاي نوزاداني که درهنگام زاده شدن وزنشان خيلي کم بوده ،به خوبي توسط آکادمي اطفال آمريکا1988وکميته اي از انجمن اروپايي گاستروآنترولژي اطفال مورد مروروبررسي قرار گرفته است (وارتن 1987)

نياز به پروتئين و اسيد هاي آمينه

روزانه کمتر از 6/1گرم پروتئين به ازاي هر کيلو گرم ازوزن براي تامين رشد کافي بسنده است وعلاوه براين ممکن است منجر به هيپرپروتئينمي ودر پي آن پيدايي خيز گردد.خوشبختانه روده نابالغ روپان مي تواند از هفته 29 بارداري پروتئين را بيندوزد (سيوان ديگران ،1985)چنانچه روزانه بيش از 4گرم پروتئين به ازاي هر کيلو گرم از وزن تن مصرف گردد،ممکن است سبب فزوني يافتن ميزان ازت اوره خون (bun)،هيپرآمينواسيداوري (افزليش ميزان اسيد پامينه هاي ادار)،وپيدايي اسيدوز متابليک گردد (که بررويافزايش وزن اثر ناپسند برجاي مي گذارد )،kg/25g/2 پروتئين درروز توسط آکادمي اطفال آمريکا (کميته تغذيه ،1977)توصيه شده است ،گرچه اين مقدار توسط پاره اي از مراکز پايين به شمار آمده وآنان بيش از kg/3gدرروز را پيشنهاد کرده اند (دابليو سي هايرد )

کيفيت پروتئين مصرفي به اندازه کميت آن داراي اهميت است .بهبود وضع نگهداري نيتروژن هنگامي پيش ميآيد که نسبت کازئين به آب پنير ماده ،مصرفي نسبت به اين مواد در شير انسان بالغ نزديک تر باشد (70:30)تا به شير گاو (20:80)(dhss،1977،بروک،1982) ونياز هاي نوزادسبک وزن (lbw)در موقع تولد متفاوت است زيرا جگر نا بالغ آنان از بابت پاره اي از آنزيمهاي کليدي دچار کمبود است.مثلا سيستين براي نوزادان سبک وزن به هنگام تولد يک اسد آمينه ضروري به شمار ميآيد وبه هيمن منوال احتمالا گليسين وتورين وکوفاکتورهايي چون کارنيتين که اسيد آمينه اي است که در اکسيداسيون اسيدهاي آمينه دخالت دارد -نيز مورد نياز هستند (مليگ وديگران 1987).پروتئين پنيراب از نظر اسيد آمينه هاي اختصاصي نسبت به کازئين غني تر است .مقادير بالا وخطر ناک پاره اي از اسيد هاي آمينه چون فنيل آلائين وتيروزين که در شير هايي که مقدار کازئين آنها زياد است ديده مي شود ممکن است به علت نارسايي کار جگر سبب هيپرآمينواسيداوري گردد:کاتابليسم زير ميزان مطلوب اين اسيد هاي امينه ممکن است به رويداد اسيد متابليک بينجامد (رئاوديگران ،1976)

در موقع تولد ،فعاليت پانکراس نوزادي کهبه موقع به دنيا آمده ،براي پروتئولينر احتمالا بسنده است .تريپسين پانکراس حتا از هفته ،16 بارداري ممکن است ديده شود که پس از آن ،ميزان اين ماده با افزايش سن به سرعت فزوني مي يابد .در هنگام تولد ميزان ترويپسين وکيموتريپسين تنها اندکي از ميزان اين مواد درسن يک سالگي کمتر است از 3 هفتگي تا 12 ماهگي تريپسينوژن موجود در سرم قبلي ديگر نقشي ايفا نخواهد کرد .

به طور کلي وزن نوزاداني که توسط پروتئينهايي سواي شيرهاي حاوي مقدار زيادي پنيراب مانند پروتئين کازئين يا شير هاي تهيه شده برپايه پروتئين سويا تغذيه مي شوند،به آهستگي افزايش مي يابد وميزان نگهداري نيتروژن دربدن آنان پايين است کميته ،تغذيه آکادمي اطفال آمريکا توصيه کرده است که از شير هايي که با استفاده از پروتئين سويا تهيه شده نبايدبه شکل روزانه براي تغذيه ،نوزادان نارس که هنگام تولد وزنشان پايين بوده استفاده کنند .کودکاني که در هنگام تولد وزنشان کم بوده (lbw)،نسبت به ،نوزادان که به موقع به دنيا آمده اند و داراي تاخير رشد نيستند به پروتئين و انرژي بيشتري نياز دارند .چنانچه از يک پروتئين به ازاي هر 40-35 کيلو کالري 145-165kg،وزن را به اندازه مطلوب افزايش خواهد داد بدون اينکه خطر عوارض متابليک را در پي داشته باشد .نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتبـاط با ما

با ما تماس بگيريد

  • تلفن: 44254747 (021)
  • وب سايت: www.taamasrar.com
  • وب سايت: www.sibdiet.com
  • آدرس ایمیل: تماس با ما
  • آدرس: تهران، بولوار اشرفی اصفهانی، بولوار مرزداران، نبش خیابان حضرت ابوالفضل، پلاک 2، واحد 2

logo-samandehi