طعام اسرار

Persian فارسی

کربوهيدرات ماده مغذي پر انرژي

کربوهيدرات ، ماد ه مغذي انرژي زايي است که در بيشتر رژيم هاي غذايي ، پس از آب ، بالاترين مقدار را تشکيل مي دهد . رژيمي که 2400 کيلوکالري ( Kcal ) انرژي توليد مي کند تقريبا 300گرم کربوهيدرات دارد . اين ماده مغذي معمولا به صورت شکر و نشاسته شناسايي مي شود و کربوهيدراتها تقريبا نصف کالري غذاي آمريکايي ها را تشکيل مي دهد و ¾ انرژي گياهان که زندگي حيوانات از نظر تغذيه به آنان وابسته است از کربوهيدراتها تشکيل شده اند . در 70 سال گذشته کل مصرف کربوهيدرات ها در ايالات متحده حداقل 15% کاهش يافته است . در همين زمان با اينکه از مصرف سرانه شکر در جنگ جهاني دوم تا 40 کيلو کاسته شد ولي مصرف قند در سطح سرانه 46 کيلو باقي ماند که اين امر نشان مي دهد شکر در مقايسه با نشاسته نسبت فزاينده اي از کربوهيدرات مصرفي را تشکيل مي دهد . در مورد عواقب ناشي از اين امر نظريه پردازي هاي بسياري شده و تحقيقاتي نيز انجام گرفته است .

منابع غذايي کربوهيدرات به دلايل زير به عنوان منابع انرژي زاي ارزان قيمت محسوب   مي شوند :

الف : سهولت کشت و رشد

ب: در اثر انبار کردن بسيار کم خراب مي شوند

ج : به ازاي هر واحد زمين مقدار فراواني انرژي توليد مي کنند . در نتيجه هنگاميکه پول کمتري براي خريدن مواد غذايي در دسترس باشد ، بويژه در جاهايي که مواد گياهي فراوان است ، نسبت غذايي کربوهيدرات افزايش مي يابد . گرچه کربوهيدرات تصفيه شده داراي مقادير ناچيزي از ديگر مواد مي باشد ( البته به جز کالري )، ولي محصولاتي از آن کمتر تصفيه شده اند ، داراي مقدار بيشتري از ديگر مواد مغذي هستند .

از اولين موادمغذي که ساختمان شيميايي آنها مشخص شد ، مي توان به کربوهيدراتها اشاره کرد . اين ماده مغذي در تغذيه انسان نقش بسيار بالايي دارد و از کربن ، هيدروژن و اکسيژن تشکيل شده است . نسبت هيدروژن به اکسيژن در تمام کربو هيدرات ها 2 به 1 است . يعني نسبتي که در آب وجود دارد . بنابراين آن را کربوهيدرات مي نامند . در کربوهيدراتهاي ساده ، تعداد اتم هاي کربن و اکسيژن برابر است. در ترکيباتي که تعداد کربوهيدرات آنها دو يا بيشتر است تعداد اتم هاي اکسيژن يکي کمتر از تعداد اتم هاي کربن است . گياهان سبز انرژي خورشي را به صورت کربوهيدرات ذخيره مي کنند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید