طعام اسرار

Persian فارسی

کربو هيدرات لازمه رژيم غذايي- يک نقش غير قابل توصيف:

با اينکه پروتئين و چربي مي توانند به عنوان يک منبع انرژي ، جانشين کربوهيدرات شوند، ولي اخيرا شواهدي بدست آمده که نشان مي دهد رژيم فاقد کربوهيدرات، نتايج نامطلوبي خواهد داشت. کساني که غذاي آنها فقط پروتئين و چربي است، ممکن است دچار علائمي شوند که در افراد هميشه گرسنه مشاهده مي شود. اين افراد مقادير زيادي سديم از دست مي دهند و نمي توانن از تجزيه پروتئين جلوگيري کنند( به جز در مواقعي که پروتئين مصرفي شان بالا است) . چنين کساني، دو روز پس از نخوزدن کربوهيدرات، مواد غير عادي حاصله از متابوليسم در خون و ادرارشان متراکم مي شود و به بيماري کتوز دچار مي گردند.

اين افراد به سرگيجه و ضعف و دفع آب بدن نيز مبتلا مي شوند. تمام اين علائم نامطلوب ، با افزايش کربوهيدرات به رژيم غذايي، از بين مي روند. بنابراين کربوهيدرات اساس رژيم غذايي است.

هيچ مدرکي در دسترس نيست که نسان دهد اين احتياج فقط به گروه خاصي از کربوهيدراتها از قبيل مونو ساکاريدها، دي ساکاريدها و يا پلي ساکاريدها انحصصار دارد يا اينکه منحصر است به يک کربوهيدرات بخصوص.

سرعت کاهش وزن در افرادي که کربوهيدرات مصرف نمي کنند با آنهايي که غذا نمي خورند برابر است. البته ر؟ژيم هاي غذايي بسيار نادري هستند که کاملا بدون کربوهيدرات باشند ضمنا بد نيست که بدانيم که مصرف حداقل 60 گرم ان مي تواند از عوارض نامطلوب جلوگيري کند.

کربوهيدراتها يا ترکيبات مشتق شده از آنها به عنوان پيش ساز بعضي از ترکيبات حياتي مانند اسيد نوکلئيک ها و ماتريس بافت هاي پيوندي عمل مي کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید