طعام اسرار

Persian فارسی

 

لـيـپاز
ليپاز
ليپاز جزو يكي از سه گروه آنزيم هايي است كه توسط لوزالمعده ساخته ميشود. لوزالمعده غدة برگي شكل است كه طولي برابر 5 اينچ دارد. در كنار ليپاز، لوزالمعده هورمون هاي انسولين و گلوكاگون (كه بدن براي تنظيم قند خون به آنها نياز دارد)، نيز ترشح مي كند. 2 آنزيم ديگر شامل آميلاز (مسئول شكستن نشاسته و تبديل آن به قندهاي ساده) و پروتئاز (مسئول شكستن پروتئين ها و تبديل آن به اسيدهاي آمينه) است. ليپاز به كمك آب، چربي هايي را كه به صورت تري گليسريد هستند به گليسرول و اسيد چرب تبديل مي كند كه براي بدن بهتر قابل جذب هستند.

موارد استفاده
ليپاز در درمان مشكلات گوارشي و بيماريهايي كه باعث مشكل در هضم غذا مي شود، موثر و مفيد است. اي بيماريها مي تواند ناشي از كمبود تغذيه اي باشد. مكمل هاي ليپاز مي تواند در جذب آسانتر غذا به شما كمك كند و تغذيه بدن را در سطح سالم و طبيعي نگه دارد.
بعضي از آنزيم هاي لوزالمعده در درمان بيماريهاي خودايمني (نظير روماتيسم مفصلي)، بيماري هاي التهابي و آلرژي غذايي، ارزشمندند. آنزيمهاي پانكراس در درمان بيماري سلياك (يك بيماري كه لوله گوارشي را تحت تأثير قرار مي دهد و كمبود تغذيه اي ايجاد مي كند)، از طريق افزايش اثر يك رژيم عاري از گلوتن، مؤثر است.
منابع غذايي
ليپاز به وسيله لوزالمعده ساخته ميشود. اين ماده از منابع غذايي تأمين نمي شود. بلكه مكملهاي آن را مي توان از طريق آنزيم هاي حيوانات تهيه كرد.

اشكال ديگر
ليپازي كه توسط لوزالمعده ساخته ميشود ليپاز لوزالمعده اي ناميده ميشود. همچنين ليپاز معده اي (كه به وسيله معده تهيه ميشود) و ليپاز كبدي (كه به وسيله كبد تهيه ميشود) نيز وجود دارد.
نحوة مصرف
آنزيم هاي لوزالمعده به شكل قرص و كپسول در دسترس هستند. براي تعيين ميزان مورد نياز دستور العمل آن را بخوانيد و يا با پزشكتان مشورت كنيد.

موارد احتياط
بيشتر افراد، ميزان فراواني ليپاز توليد مي كنند. در صورتي كه لوزالمعده كمتر از 10 تا 15 درصد سطح طبيعي آنزيم ترشح كند شما دچار كمبود ليپاز ميشويد.

مكمل هاي ليپاز و ديگر آنزيم هاي لوزالمعده عوارض جانبي ندارند.

تداخل هاي احتمالي
پانكراتيت (التهاب لوزالمعده) كه باعث كمبود ليپاز ميشود مي تواند جدي و خطرناك باشد كه حتي براي تمام عمر نياز به درمان داشته باشد. درمان سرخود با مكمل هاي ليپاز بدون مشورت با پزشك تصويه نمي شود. قرص يا كپسول آنزيم ليپاز مي تواند مفيد باشد، اما شما بايد در عين حال از مصرف الكل پرهيز كنيد (الكل يكي از علل ايجاد پانكراتيت است).
براي اينكه پانكراس به هضم چربي ها كمك كند، يك رژيم كم چربي توصيه ميشود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید