تغذيه
 
آنانكه تغذيه صحيح را پيشه خود سازند هرگز مجبور نخواهند بود كه پولشان را كه با خون جگر تهيه كرده اند به بيمارستانها بپردازند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید