طعام اسرار

Persian فارسی

گر ازيك پزشكي سوال كرديد كه مشروبات الكلي براي چربيهاي خون خوب است يا بد و جواب داد كه خوب است مطمئن باشيد يا مشرو ب خوار است ويا اطلاعات لازم را ندارد چرا كه مشروبات الكلي از هر نوعي كه باشند مخرب قلب وافزاينده چربي خون ميباشند 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید